Tapahtumarekisteri

Tapahtumarekisteri

30.5.2018
Perheyritysten liitto ry Tietosuojaseloste, tapahtumarekisteri
REKISTERIN PITÄJÄ: 
Perheyritysten liitto ry Salomonkatu 17 B, 00100 Helsinki+358 50 566 1972 tai jasenpalvelu@perheyritys.fi
Rekisterin yhteyshenkilö: Johdon ja liiton assistentti Katja Koivunmaa
REKISTERIN NIMI: 
Tapahtumien osallistuja-ja asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelijä jolle henkilötietoa siirretään: Turun tilikeskus Oy (Y-tunnus 0141937-2)Kauppiaskatu 5 A,20100, Turku 
HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS: 
Henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä. Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, 
PL ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista.
REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS: 
Rekisteri on perustettu tapahtumaosallistujien tietojen hallintaa varten. Tietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8. §:ään.
REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT: 
Rekisterin tiedot kerätäänverkkolomakkeella. Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa PL:n tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu-ja sukunimi, yritys, sähköpostiosoite sekä tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot ja halutessaan vaatia niiden poistamista. Henkilötiedot on tarkoitettu vain Perheyritysten liiton ja sen yhteistyökumppaneiden käyttöön. Tapahtumarekisteri muodostuu tapahtumiin ilmoittautuneiden oman ilmoituksen mukaisesti. Tietojen ilmoittaminen on edellytys tapahtumiin osallistumiselle.Tietojen säilytysaikaTapahtumarekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään viisi vuotta.Tiedot poistetaan, kun niiden edellä mainittu säilytysaika on kulunut.
REKISTERIN TIETOJEN SUOJAAMINEN: 
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Rekisteri on suojattu ulkopuolisilta toimijoilta salasanoin ja tunnuksin. Käyttöoikeus rekisteriin on rekisterin ylläpitäjällä.
30.5.2018 Perheyritysten liitto ry
REKISTERÖIDYN TARKASTUSOIKEUS:
Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa rekisteriin merkityt tiedot.Tietojärjestelmiin talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus). Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetythenkilöt.
SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisteritietoja voidaan jakaa PL:n sisäisesti, sekä tapahtuman yhteistyötahojen kesken. Tapahtuman yhteistyötahoilla on mahdollisuus käyttää tietoja suoramarkkinointiin 6 kuukautta tilaisuuden jälkeen. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määrätylle henkilötietojen käsittelijälle tilaisuuden laskutusta varten.
Rekisterin tietoja käsitellään EU:n sisällä.

[Kiinteä kappale]

Tilaa uutiskirjeemme tästä