Toiminta

Perheyritysten liitto on suomalaisten perheyritysten ja kasvollisten omistajien vuorovaikutusverkosto, edunvalvontaorganisaatio sekä asiantuntija- ja valmennusjärjestö. Perheyritysten liitossa muodostetaan perheyritysten tahtotila.

Liiton strategia | Liiton esite

Arvot

Perheyritysten liitolla on arvot, jotka ovat tärkeä, jokapäiväinen työkalu liiton strategian toteuttamisessa. Niiden tarkoitus on ohjata liiton toimintaa sekä vastata sidosryhmien odotuksiin.

Perheyritysten liitossa arvomme ovat:

1. Luottamus

Liitossa jäsenet voivat luottamuksella ja turvallisin mielin jakaa kokemuksiaan perheyrittäjyydestä. Liitto myös antaa luotettavaa tietoa perheyrityksistä. Luottamus on avoimen kokemusten vaihdon perusedellytys.

2. Avoimuus

Avoimuudella tarkoitamme aktiivista ja avointa vuorovaikutusta jäsenten välillä, mutta myös liiton suhdetta toimintaympäristöönsä. Perheyritykset ovat koko kansaa koskettava asia.

3. Perhekeskeisyys

Liitto korostaa perheen arvoja ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Perheyritysyhteisö koostuu omistajista, perheen jäsenistä, sukulaisista, yrityksen johdosta, henkilöstöstä, yhteistyökumppaneista ja ystävistä.

4. Jatkuvuus

Liitto pyrkii proaktiivisella toiminnallaan pitkäjänteisyyteen ja jatkuvuuteen aivan kuten jäsenyrityksensäkin. Jatkuvuus luo luottamusta myös liiton ulkoisiin sidos ryhmiin.

Tarina

Perheyritysten liitto aloitti toimintansa toukokuussa 1997 Family Business Network Finland -nimisenä verkostona. Perustaja oli edesmennyt Peter Fazer, joka onnistui kokoamaan erilaiset vahvat omistajasuvut, -perheet, yrittäjäomistajat ja vaikuttajat yhteisen sateenvarjon alle.

Kun Peter Fazer yllättäen kuoli lokakuussa 1998, liitto menetti voimakkaan keulahahmon.

Ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi nimitetyn, perustajajäseniin lukeutuvan Anders Blomin mukaan perheyritykset saivat alkuaikoina ”taistella jokaisesta millimetristä yhteiskunnan kilparadalla”. Oli haastavaa tarjota nuoren järjestön lausuntoja ja käsityksiä, saada kutsuja ja mandaatti edustukseen eri foorumeilla.

Valtakunnallinen perheyritysten yhteistyö-, valmennus- ja edunvalvontajärjestö yhdistyksestä tuli vuonna 1999 ja nimi suomennettiin Perheyritysten liitoksi. Perheyritysten liitto ry:n missioksi kirkastui vastuullisen, kasvollisen omistajuuden edistäminen. Syksyllä 2010 liittoa lähti toimitusjohtajana luotsaamaan pääministerinä seitsemän vuotta toiminut Matti Vanhanen. Marraskuussa 2014 Vanhanen ilmotti lähtevänsä tavoittelemaan kansanedustajan paikkaa seuraavissa eduskuntavaaleissa ja helmikuussa 2015 toimitusjohtajaksi nimitettiin valtiotieteiden tohtori Leena Mörttinen. Marraskuusta 2017 lähtien liiton toimitusjohtajana on toiminut Auli Hänninen.

Omistajanäkökulma on ollut vuosikymmeniä yhteiskunnallisella asialistalla, mutta taustalla. Viime vuosisataa leimanneen suuren sosialistisen kokeilun päättyminen antoi omistajuudelle uuden aseman. Uudella vuosituhannella se on tärkeimpiä yhteiskunnallis-taloudellisia kilpailutekijöitä, joka yhdistyy osaamiseen ja kestäviin arvoihin.

Perheyritysten liitto on ollut alusta alkaen innovatiivinen ja erilainen elinkeinoelämän järjestö, jonka jäsenyritykset kuuluvat moniin järjestöihin sekä alueellisiin ja kansainvälisiin organisaatioihin. Sen asema järjestökentällä on vuosien varrella vahvistunut ja täsmentynyt: liitto ei ole työmarkkinajärjestö, mutta se on vaikuttamassa perheyritysten ja palkansaajien keskusjärjestöjen väliseen vuoropuheluun. Myös elinkeinoelämän järjestöjen välistä keskusteluyhteyttä on pyritty vahvistamaan. Keväällä 2014 julkaistiin ensimmäinen elinkeinoelämän järjestöjen (PL, Elinkeinoelämän keskusliitto, Suomen yrittäjät, Keskuskauppakamari) elinkeinoelaman kannanotto.

 

Perheyritysten liiton puheenjohtajat:

1997-1998 Peter Fazer Karl Fazer Oy Ab
1999 Krister Ahlström    Ahlström Oy
2000-2002 Klaus Sohlberg G.W. Sohlberg Oy Ab
2003-2005 Marjo Miettinen Ensto Oy
2006-2008 Janne Timonen Machinery Group Oy
2009-2011 Anne Berner Vallila Interior Oy
2012-2014 Pekka Laitinen Varova Oy
2015-2017 Heikki Kovanen Kovanen Capital Oy
2018- Philip Aminoff Veho Oy Ab

 

Lost Password

Register