Yrittäjyyskasvatus

PL:n yhtenä tehtävänä on tuoda perheyritysnäkökulma yrittäjyyskasvatukseen ja edistää perheyritysten koulu-yritysyhteistyötä eri koulutusasteilla. Perheyrityskasvatuksessa tärkeänä välineenä on myös Perheyritys-lehti.Opettajien on mahdollista tilata Perheyritys-lehti maksutta Subject Aidin kautta.

Tulevaisuus on nuorissa. Ne yritykset, jotka ymmärtävät tämän pärjäävät paremmin tulevaisuuden työmarkkinoilla. Yritysmaailman avaaminen nuorille on investointi tulevaisuuteen. Koulu-yritysyhteistyö antaa paljon sekä yrityksille että nuorille.

Yritykset

 • lisäävät tunnettuuttaan työnantajana
 • saavat mainetta vastuullisena yrityksenä
 • pääsevät tutustumaan nuorten ajatusmaailmaa

Nuoret

 • pääsevät tutustumaan työ- ja yrityselämään
 • saavat tietoa eri ammateista ja työyhteisöistä
 • ymmärtävät paremmin työelämän eri mahdollisuuksia ja vaatimuksia
 • motivoituvat opiskelemaan huomatessaan eri oppiaineiden yhteydet käytäntöön

Perheyritykset voivat tehdä yhteistyötä ala- ja yläkoulujen, lukioiden, toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa monella eri tavalla.

Yhteistyömuotoja ovat muun muassa:

 • yrittäjän vierailu koulussa
 • luokkien vierailu yrityksessä
 • oppilaiden työelämään tutustuminen (TET-jaksot)
 • opettajien työelämään tutustuminen
 • stipendit
 • kummiluokkatoiminta
 • kesätyöt
 • erityisprojektit
 • tutkimushankkeet

PL kuuluu valtakunnalliseen yrittäjyyskasvatuksen edistämisverkosto YESiin.

 

PL on ollut mukana edistämässä yrittäjyyskasvatusta mm. alla olevissa hankkeissa:

 • toimia toisen asteen opettajien mentor-parina YES mentor –hanke
 • osallistua lukioiden yhteistyökumppaniksi YES goes to lukio –hanke
 • olla mukana YES kummina
 • isännöidä YES Ope-yrittäjätreffejä tai opettajakokouksia YES Cafessa

Jos yritykselläsi ei vielä ole yhteyttä koulumaailmaan, niin sovi tapaaminen lähikoulun rehtorin kanssa tai ota yhteyttä YESin aluetoimijaan

 

Vinkkejä hyvän yritysvierailun järjestämiseksi.

Esimerkkejä koulu-yritysyhteistyöstä

 

 

Lost Password

Register