Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Miten valmentaa omistajia?

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 02.03.2017

Vastuulliseen omistajuuteen valmentaminen on järjestelmällistä työtä, jonka perusta on kasvatus arkipäiväisissä tilanteissa lapsuudesta alkaen.

Omistajien valmentamisen hyötyjä ovat mm:

  • Auttaa seuraavaa polvea valmistautumaan tuleviin rooleihin ja vastuihin
  • Opettaa tiimityöskentelyä
  • Helpottaa omien ja muiden vahvuuksien tunnistamista
  • Edistää erilaisten näkökulmien ymmärtämistä
  • Voimistaa perhesuhteita ja luottamusta
  • Lisää sitoutumista yrityksen jatkuvuuteen

Muodollisen valmennuksen teemat liittyvät yritykseen, omistajuuteen ja perheeseen. Valmennuksien sisällöt riippuvat omistajien tulevista rooleista.

Vastuullinen omistaja, jolla ei ole operatiivista tai hallituksen jäsenen roolia kannattaa myös huomioida valmennuksia suunniteltaessa. Hänelle ehkä riittää tieto ja ymmärrys yrityksen historiasta ja nykypäivästä ja tilinpäätöksen lukutaito, kun taas operatiivinen omistaja kaipaa tukea johtamiseen ja hallituksen jäsen strategiseen ajatteluun ja toimintaympäristön muutosten havaitsemiseen.

Kaikkien omistajien on hyvä tietää perheyrityksen hallintarakenteet: mitkä ovat eri elinten tehtävät, millainen on päätöksentekoprosessi ja miten he voivat missäkin elimessä vaikuttaa. Hallitustyö ja perheneuvostotoiminta ovat tärkeitä valmennusteemoja.

Jotta omistajaperhe toimisi tehokkaasti yhdessä, on hyvä olla perillä konfliktin hallinnasta, tiimityöskentelyn ja dialogisen keskustelun periaatteista sekä omista vahvuuksista ja heikkouksista.

Hyviä tapoja oppia ovat keskustelut toisten omistajaperheiden kanssa, perheyrityskonferenssit Suomessa ja maailmalla. Ei kannata myöskään unohtaa omistajien keskustelut ja yhteiset tapaamiset oman perheyrityksen tilintarkastajan, johdon ja hallituksen jäsenten kanssa.

Asiasanat
Tilaa uutiskirjeemme tästä