Uutishuone / Ajankohtaista

Raine Tiessalo PL:n viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi

Julkaistu 30.03.2023

Perheyritysten liiton hallitus on nimittänyt Raine Tiessalon liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtajaksi. Vuodesta 2020 liiton viestintää ja vaikuttamista johtanut Tiessalo hoiti tehtävää tähän asti päällikkö –nimikkeellä.

Tehtävän vaatimustason nostamisen taustalla on tarve vahvistaa tehtävää kasvaneiden vastuiden ja odotusten mukaiseksi ja halu taata liiton viestintä- ja yhteiskuntasuhdetoiminnan kehittäminen jatkossakin. 

”Perheyritysten asia tarvitsee vahvaa kansallista strategista otetta liiton viestintään ja vaikuttamiseen. Tiessalo on ohjannut tuloksellisesti muun muassa liiton eduskuntavaalikampanjaa ja luonut uusia toimintatapoja viestintään, joiden avulla perheyrittäjien ääni on saatu paremmin kuuluville”, liiton hallituksen puheenjohtaja Alexander Bargum sanoo. 
 
”Muuttuva mediaympäristö on vahvistanut tarvetta viestiä vastuullisesti, läpinäkyvästi, proaktiivisesti ja laadukkaasti monissa kanavissa ja monille eri kohderyhmille. Yksittäisen organisaation kapean edunvalvonnan sijaan viestinnän on oltava ratkaisemassa yhteiskunnallisia ja talouden ongelmia yhdessä muiden kanssa”, Tiessalo sanoo. 

Eduskunta hyväksyi helmikuussa niin sanotun ”lobbarilain”, jonka on määrä tulla voimaan vuoden 2024 alusta. Laki asettaa entistä tarkemmat raamit ja säännöt poliittiselle vaikuttamiselle.  

”Viestinnän ja vaikuttamisen tarkoituksena on lunastaa perheyrityksille niiden ansaitsema painoarvo julkisessa keskustelussa, päätöksenteossa ja eri medioissa. Kannatamme lobbauksen läpinäkyvyyttä ja aitoa keskustelukulttuuria, koska se vahvistaa demokratiaa ja Suomen hyvinvointia. Avoimuus on erittäin tervetullutta, ja lain vaatimuksiin on syytä valmistautua huolella”, Tiessalo sanoo. 

Perheyrityksen liitolla on noin 500 jäsenyritystä, jotka työllistävät noin 180 000 henkeä. Liiton keskivertojäsenen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 60 ihmistä. 

Liitolla on monia eri temaattisia työryhmiä, joissa jäsenet ovat itse aktiivisesti mukana järjestämässä toimintaa. Liiton toimistolla Helsingin Kampissa on kahdeksan työntekijää. 

Liiton toimitusjohtaja on Minna Vanhala-Harmanen

Asiasanat