Painopisteet

Painopisteet

Hallitustyö

Perheyrityksen omistajat ovat hallitustyössä vahvasti mukana. PL:n jäsenyrityksistä 55 %:lla (2016) oli hallituksessa jäseninä myös perheen ulkopuolisia.

Lue lisää »

Johtaminen

"Perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta" - yrityksen kehittäminen pitkällä tähtäimellä on kaiken tekemisemme lähtökohta.

Lue lisää »

Omistajuus

Perheyrityksen omistaminen on työtä. Perhe omistajana määrittää perheyrityksen olemassaolon tarkoituksen, toiminnan perustana olevat arvot sekä suunnan, johon se haluaa perheyritystä kehittää.

Lue lisää »

Sukupolvenvaihdos

Perinteikkäät perheyritykset ovat olemassa siksi, että ne ovat onnistuneet keksimään itsensä uudelleen jokaisen sukupolvenvaihdoksen myötä.

Lue lisää »

Työelämä

Työ on suomalaisen hyvinvoinnin lähde. Digitalisaatio, kansainvälinen kilpailu ja elinkeinorakenteen muutos mullistavat työelämää. Osa perinteisistä töistä katoaa, mutta myös uudenlaisia töitä syntyy.

Lue lisää »

Vastuullisuus

Perheyrityksen menestyminen pitkällä aikavälillä edellyttää vastuullista toimintaa. PL:n jäsenyrityksistä 63 % (2015) pitää vastuullisuutta erittäin olennaisena osana yritystoimintaansa.

Lue lisää »

Verotus

Suomalaiset perheyritykset investoivat Suomeen. Suomalaisia osaamiskeskittymiä luodaan uskomalla ja investoimalla suomalaiseen osaamiseen ja yrittämiseen. Verotuksen pitää kannustaa suomalaista luonnollista henkilöä omistamaan yritystä, joka investoi ja työllistää.

Lue lisää »

Yrittäjyys

Suomessa on yli 62 000 työnantajaperheyritystä. Tyypillisesti ensimmäisessä polvessa yrittäjyys on vahvimmin läsnä perheyrityksen toiminnassa. Yrittäjyys on suositumpaa kuin koskaan. Me haluamme enemmän ihmisiä yrittäjiksi. Kannustamme myös yrittäjiä viemään yrityksiä sukupolvelta seuraavalle.

Lue lisää »