Usein kysytyt kysymykset perheyrityksistä

Mitä olet aina halunnut tietää perheyrityksistä mutta et ole kehdannut kysyä? Lue alta!

Lähteet: Talouselämä 500, TE 21/2018, Keskuskauppakamari, Statistics Finland & PL. 2017. Family Businesses in Finland, Statistics Finland & PL. 2017. Family Businesses in Finland, Pajarinen & al. 2011. Omistajuuden vaikutus suomalaisen työllisyyden kasvuun ja pysyvyyteen. ETLA, Suomen Yrittäjät. 2015. Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri, jne.

Jäsenyys ja Perheyritysten liitto

 • Miten liityn jäseneksi ?

  Lisätietoa jäsenyydestä saat tältä sivulta . Kiinnostuitko? Kysy lisää jäsenpalvelupäällikkö Mikko Pelliseltä, mikko.pellinen (@) perheyritys.fi.

 • Mitä jäsenyys maksaa ja miten jäsenmaksut määräytyvät?


  Liiton jäsenmaksu koostuu kahdesta osasta – perusmaksusta ja lisämaksusta, joiden yhteissumma on vuosittainen jäsenmaksu. Uusille jäsenyrityksille jäsenmaksu on liittymisvuonna 1000 euroa.

  Jäsenmaksut on jaettu konserniliikevaihdon mukaan kymmeneen jäsenmaksuluokkaan (summa sisältää 1000 euron perusmaksun): Jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

  Konserniliikevaihto
  MEUR Jäsenmaksu
  EUR

  Konserniliikevaihto​


  milj.eur                    Jäsenmaksu eur​

  Konserniliikevaihto​


  milj.eur                    Jäsenmaksu eur​

  0 – 1                         1 150​
  2 – 9                         1 200​
  10 – 19                     1 300​
  20 – 29                     2 600​
  30 – 39                     2 800​
  40 – 49                     4 200​
  50 – 119                   4 500​
  120 – 249                 6 000​
  250 – 499                 9 000​
  500 >                       15 000​


  Taulukossa näkyvät jäsenmaksut sisältävät 1000 euron perusmaksun.

 • Mitä hyödyn jäsenyydestä?

  Saat ainutlaatuisen vertaisyhteisön, jossa voit jakaa ja keskustella perheyrittäjyydestä luottamuksellisessa yhteisössä. Tarjoamme sinulle noin 50 erilaista tapahtumaa vuodessa, joissa voit parantaa omistajaosaamistasi. Edistämme perheyrittäjyyttä koko Suomessa edunvalvontamme kautta; olemme perheyrittäjyyden ääni.

 • Millainen on Perheyritysten liiton tyypillinen jäsen?

  Keskiarvoa vastaavalla perheyrityksellä on henkilöstöä noin 390, se on perustettu vuonna 1963 ja liikevaihto on 81 me. Mediaanijäsenyrityksellä on henkilöstöä noin 55, se on perustettu vuonna 1975 ja sillä on liikevaihtoa 11 me.

  Perheyritysten liitossa on 58 yli 100­-vuotiasta ja 191 yli 50­-vuotiasta perheyritystä.

  Suurista perheyrityksistä 65 % on tehnyt vähintään yhden sukupolvenvaihdoksen. Vanhimmilla jäsenyrityksillä saattaa olla jo 5. sukupolvi yrityksen omistajina ja/tai johdossa.

   

 • Millaisia edunvalvontatavoitteita Perheyritysten liitolla on?

  Perheyritykset haluavat olla mukana rakentamassa parempaa Suomea. Tämä edellyttää, että yrittämisen ja omistamisen edellytyksistä pidetään huolta. Näin perheyritykset voivat investoida ja luoda uusia työpaikkoja, jotka luovat hyvinvointia työntekijöille, sidosryhmille ja koko yhteiskunnalle. Suomi tarvitsee hyviä omistajia.

  Suomalaiset perheyritykset investoivat Suomeen. Ei ole Suomen etu, jos iso osa työtä ja hyvinvointia luovista yrityksistämme siirtyy ulkomaille. Suomalaisia osaamiskeskittymiä luodaan uskomalla ja investoimalla suomalaiseen osaamiseen ja yrittämiseen. Verotuksen tulee kannustaa suomalaisia omistamaan yrityksiä, jotka investoivat ja työllistävät.

  Tämä toteutuu, kun:

  •   Yrityksen omistamisesta saatavaa tuottoa ei veroteta ankarammin kuin muista

  sijoituskohteista saatavaa tuottoa.

  •   Verotus kannustaa suomalaisia sekä harjoittamaan että omistamaan yritys­toimintaa.

  •   Verotus ohjaa siirtämään omaisuutta passiivisista sijoituskohteista aktiiviseen ja työllistävään yritystoimintaan.

  •   Osinkoverotus on neutraali eri toimialojen sekä listatun ja listaamattoman yrityksen välillä.

   

  Verotuksen tulee tukea yritysten jatkuvuutta ja uudistumista.

  Tämä toteutuu, kun:

  •   Yli vaalikausien ulottuva vero-­ohjelma helpottaa yrityksen kehittämistä ja uudistamista. Verotus ei ole liiketoimintaa ohjaava tekijä. Kun verotus on pitkällä tähtäimellä ennakoitavaa, päätökset yritystoiminnassa tehdään liiketaloudellisin perustein, ei verotuksen perusteella.

  •   Yritysvarallisuuden kokonaisverotus ei ole suomalaisilla omistajilla Suomessa ankarampi kuin se on naapurimaissamme asuvilla omistajilla.

Tapahtumat ja valmennukset

 • Mistä löydän tietoa Perheyritysten liiton tapahtumista?

  Katso lisää nettisivujemme kohdasta Tapahtumat ja valmennukset tai ota yhteytta jasenpalvelu (@) perheyritys.fi. 

 • Kenelle Perheyritysten liiton tapahtumat ja valmennukset on tarkoitettu? Mitä ne maksavat?

  Ne on tarkoitettu ennen kaikkea Perheyritysten liiton jäsenille ja jäsenyydestä kiinnostuneille. Osa tapahtumista on maksuttomia, osa maksullisia. 

Mikä on perheyritys ja millainen se on?

 • Mikä on perheyritys ja miten se määritellään?

  Perheyrityksessä perhe, liiketoiminta ja omistaminen ovat kytköksissä toisiinsa.

  Perheyritys määritellään seuraavasti:

  ·      Äänivaltaenemmistö on luonnollisella henkilöllä, hänen puolisollaan tai muulla hänen sukunsa jäsenellä. Äänivaltaenemmistö voi olla välillistä tai välitöntä.

  ·      Vähintään yksi saman perheen tai suvun jäsen tai hänen laillinen edustajansa on mukana yrityksen johdossa tai hallinnossa.

  ·      Listatut yhtiöt täyttävät perheyhtiömääritelmän, mikäli osakekannan hankkineella tai muutoin saaneella henkilöllä tai hänen perheellään tai sukunsa jäsenellä on 25 prosentin osuus yhtiön osakkeiden tuomasta äänivallasta. Välillinen äänivalta listatussa yhtiössä tulee olla suvun määräysvallassa.

 • Mikä on sukupuolijakauma perheyrityksissä?

  Perheyrityksien johtopaikoilla eli hallituksien jäsenenä ja toimitusjohtajina on hieman enemmän naisia kuin pörssiyrityksissä keskimäärin: PL:n jäsentutkimus vuodelta 2016 kertoo (tulokset kerätty vuonna 2015), että:

  ·       Jäsenyritysten hallitusten jäsenistä 27% on naisia. Vertailun vuoksi pörssiyhtiöissä naisten osuus hallituksen jäsenistä oli samaan aikaan 24% (Keskuskauppakamarin luku)

  ·       Jäsenyritysten toimitusjohtajista 13,5 % on nainen ja perheyritysten hallituksen puheenjohtajista 14% on nainen. Keskuskauppakamarin mukaan pörssiyhtiöiden hallituksen puheenjohtajista 5 % on nainen.

 • Miten paljon Suomessa on perheyrityksiä?

  Vuonna 2014 Suomessa oli yhteensä 274 000 yritystä, joista perheyrityksiä oli 62 000. 

  Perheyritysten liiton jäseniä oli vuonna 2018 450. Niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2018 noin 35 miljardia euroa.

 • Paljonko perheyritykset työllistävät?

  Perheyritysten palveluksessa työskentelee Suomessa yli 500 000 ihmistä. Noin 70 % työllistävistä yrityksistä on perheyrityksiä. Perheyritykset työllistävät noin 40 % yrityssektorin henkilöstöstä ja luovat noin 30 % yrityssektorin jalostusarvosta.

  Perheyritysten liiton jäsenyritysten palveluksessa on töissä noin 175 000 ihmistä.

 • Millaisia perheyritykset ovat työnantajina?

  Perheyritykset ovat huomattavia työllistäjiä, koska suhteutettuna yrityksen liikevaihtoon ne työllistävät muita enemmän. Erityisesti yhden tai useamman sukupolvenvaihdoksen tehneet perheyritykset pitävät työllisyyden vakaana myös matalasuhdanteissa.

  Perheyritykset eivät usein irtisano niin helposti henkilöstöä kuin muulla tavoin omistetut yritykset.

  Suomalaiset pitävät perheyrityksiä hyvinä työnantajina, jotka kohtelevat työntekijöitään tasapuolisesti. Maailmanlaajuisesti perheyrityksiin luottaa 75 % ihmisistä ja 54 % vastaajista työskentelisi mieluummin perheyrityksessä.

   

 • Millainen osuus maakuntien yrityksistä on perheyrityksiä?

  Perheyritysten osuus alueiden yrityksistä vaihtelee 64 %:sta (Kainuu) ja 85 %:iin (Ahvenanmaa). Perheyritysten osuus yrityssektorin henkilöstöstä vaihtelee 32 %:sta (Uusimaa) 69 %:iin (Päijät-Häme).

   

 • Miten perheyritykset suhtautuvat kasvuun?

  Perheyritykset ovat pitkällä aikajänteellä kasvuyrityksiä. 73 % keskisuurista ja suurista perheyrityksistä hakee kasvua. Kasvua haetaan usein alkuperäisen perheyrityksen laajentamisen sijaan uusien yhtiöiden kautta.

 • Mitkä ovat Suomen suurimmat perheyritykset?

  Vuonna 2018 Suomen 10 suurinta perheyritystä liikevaihdolla mitattuna olivat: 

  1. KONE Oyj,
  2. St1 Nordic,
  3. Cargotec Oyj
  4. Wihuri International
  5. Karl Fazer Oy Ab
  6. Veho Oy Ab
  7. Fiskars Oyj Abp
  8.  SRV Yhtiöt
  9. Ahlström Capital Oy
  10.  Rettig Capital Oy Ab
 • Onko omistajan kotimaalla väliä?

  Me Perheyritysten liitossa uskomme, että omistajalla on väliä. Kotimainen omistaja on sitoutunut Suomeen, hyvinvoinnin luomiseen suomalaisille ja Suomen kehittämiseen. Kotimainen omistaja saattaa myös sietää matalasuhdannetta paremmin kuin ulkomainen omistaja ja katsoa asioita pidemmällä tähtäimellä. Sanotaankin, että perheyritysten kvartaali on 25 vuotta.

  Perheyrityskulttuuriin kuuluu yleensä vahvasti sidosryhmistä ja ympäröivästä yhteisöstä huolehtiminen. Monet perheyritykset ovat toimineet vuosikymmeniä paikkakunnillaan ja ovat vahvasti sitoutuneet niiden kehittämiseen.