Jäsenyys

Verkotu

Kasvollisten omistajien kiinnostavin kohtaamispaikka

Avaamme jäsenillemme väylän verkostoitumiseen perheyritysten eri-ikäisten ja eri rooleissa olevien edustajien välille sekä eri alojen vaikuttajien ja asiantuntijoiden kanssa. Jäsenten kohtaamisissa toimintamme vahvuus syntyy avoimuudesta ja luottamuksellisesta ilmapiiriistä.

Luomme yhdessä kumppaniemme ja jäsentemme kanssa kiinnostavaa sisältöä, joka tukee eri tilanteissa olevia jäseniämme. Helsingin lisäksi järjestämme vuosittain 5-7 perheyritystapaamista eri puolella Suomea. Nämä helpottavat perheyritysten verkostoitumista maakunnissa.

Olemme luoneet perheyritysten jatkajasukupolvelle oman verkoston, jossa perheyritysten uuden sukupolven edustajat pääsevät jakamaan kokemuksiaan ja oppimaan toisiltaan. Yrityksen sukupolvenvaihdos onkin usein se ajankohta, jolloin jäsenyytemme tulee ajankohtaiseksi. Kannattaa kuitenkin tulla mukaan hyvissä ajoin, koska nuori sukupolvi pääsee mukaan toimintaamme, vaikka ei vielä omistaja olisikaan.

Olemme mukana kahdessa kansainvälisessä perheyritysjärjestössä. FBN – Family Business Network – edistää omistajien koulutusta ja vuorovaikutusta maailmanlaajuisesti. Kaikki perheyritysten omistajat ovat tervetulleita mukaan FBN:n toimintaan. EFB – European Family Business – on eurooppalainen perheyritysten edunvalvontajärjestö. Se edistää perheyrityksille tärkeitä asioita EU:ssa.

FBN International

Kaikki liiton jäsenyritykset kuuluvat halutessaan The Family Business Network (FBN) -verkostoon, jonka toiminta painottuu perheyritysten omistajien keskinäiseen verkottumiseen, vertaistukeen ja oppimiseen. Kansainvälinen verkosto antaa jäsenille ainutlaatuisen mahdollisuuden maailmanlaajuiseen kokemusten vaihtoon muiden maiden perheyrittäjien kanssa.

FBN:n vuosittain järjestettävä maailmankokous kokoavat yhteen johtavat perheyritystutkijat, perheyritykset ja asiantuntijat ympäri maailmaa. Lisäksi FBN järjestää vuosittain perheyritysten jatkajapolvelle suunnatun päätapahtuman, jonka teema vaihtuu vuosittain. 

Ilmoittautuminen FBN:n tapahtumiin tapahtuu henkilökohtaisen kutsulinkin kautta. Siksi FBN:n toimintaan osallistuminen edellyttää omien yhteystietojen lisäystä FBN:n jäsenrekisteriin. Jos haluat mukaan FBN:n toimintaan tai haluat päivittää yhteystietosi, lähetä viesti jäsenpalveluun.

EFB

Perheyritysten liitto on aktiivisesti mukana perheyritysten eurooppalaisessa edunvalvontaorganisaatio EFB:ssä, jonka jäseninä ovat Euroopan unionin jäsenmaiden kansalliset perheyritysten edunvalvontajärjestöt.

EFB:n tavoitteena on edistää perheyritystietoisuutta Euroopan unionin instituutioissa sekä valvoa perheyritysten etuja Brysselissä. EFB on vaikuttamassa elinkeinopoliittiseen kehitykseen, joka nykyistä voimakkaammin kannustaisi pitkäjänteiseen yrittäjyyteen.

Jopa 70–80 prosenttia Euroopan yrityksistä on perheyrityksiä. EFB:llä on tärkeä rooli perheyritysasioiden asiantuntijana eurooppalaisessa päätöksenteossa. 

Muut painopisteet

Tarina
Julkaistu 20.12.2018

Asoma - suunnistavan tähden ohjaamana