Tietoa meistä

Tietoa meistä

Omistajalla on väliä.

Perheyritysten liitto on suomalaisten perheyritysten koti. Perheyrittäjien yhteisössä jaetaan avoimesti kokemuksia ja kehitetään osaamista omistajina. Uskomme, että omistajalla on väliä. Viemme ylpeinä Suomeen sitoutuneiden ja vastuullisten omistajien ääntä eteenpäin ja vaikutamme siihen, että Suomessa on jatkossakin hyvä yrittää, omistaa ja työllistää.

Perheyritysten liiton arvot

Perheyritysten liitolla on arvot, jotka ovat tärkeä, jokapäiväinen työkalu liiton strategian toteuttamisessa. Niiden tarkoitus on ohjata liiton toimintaa sekä vastata sidosryhmien odotuksiin.

Perheyritysten liitossa arvomme ovat:

1. Luottamus

Perheyritysten liiton jäsenet voivat luottamuksella ja turvallisin mielin jakaa kokemuksiaan perheyrittäjyydestä. Perheyritysten liitto antaa myös luotettavaa tietoa perheyrityksistä. Luottamus on avoimen kokemusten vaihdon perusedellytys.

2. Avoimuus

Avoimuudella tarkoitamme aktiivista ja avointa vuorovaikutusta jäsenten välillä, mutta myös liiton suhdetta toimintaympäristöönsä. Perheyritykset ovat koko kansaa koskettava asia.

3. Perhekeskeisyys

Liitto korostaa perheen arvoja ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Perheyritysyhteisö koostuu omistajista, perheen jäsenistä, sukulaisista, yrityksen johdosta, henkilöstöstä, yhteistyökumppaneista ja ystävistä.

4. Jatkuvuus

Liitto pyrkii proaktiivisella toiminnallaan pitkäjänteisyyteen ja jatkuvuuteen aivan kuten jäsenyrityksensäkin. Jatkuvuus luo luottamusta myös liiton ulkoisiin sidosryhmiin.

 

 

MISSIO

Rakennamme kestävää suomalaista omistajuutta

 

VISIO

Perheyritysten vaikuttavuus yhteiskunnassa kasvaa, koska omistajat kehittävät yrityksiään ja osaamistaan vastuullisesti, suurella sydämellä. Perheyritysten liitto on omistajaperheiden tärkein kumppani ja yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Perheyritysten liiton tarina

Idea perheyritysten yhteisestä verkostosta syntyi 1990-luvun loppupuolella. Idean isä, Peter Fazer, halusi koota vahvat omistajasuvut ja -perheet, yrittäjäomistajat sekä perheyritysvaikuttajat yhteen. Idea toteutui toukokuussa 1997, kun Perheyritysten liitto aloitti toimintansa Family Business Network Finland -nimisenä verkostona. Peter Fazer kuoli lokakuussa 1998 ja perheyritysverkosto menetti silloin voimakkaan keulahahmon.

Perheyritysverkoston toiminta vakiintui nopeasti ja vuonna 1999 luotiin pohja nykyiselle koko valtakunnan kattavalle toiminnalle, kun yhdistyksen nimeksi tuli Perheyritysten liitto ja tehtäväksi määriteltiin perheyritysten omistajien yhteistyö, valmennus ja edunvalvonta. Näille kolmelle kivijalalle Perheyritysten liiton toiminta perustuu tänäkin päivänä. Perheyritysten liiton missioksi kirkastui vastuullisen, kasvollisen omistajuuden edistäminen. Tätä tärkeää työtä on jatkettu jo yli 20 vuoden ajan.

Liiton ensimmäisenä toimitusjohtajana toimi Anders Blom. Hän oli myös mukana perustamassa yhdistystä. Blom teki tärkeää työtä perheyrityksille tärkeiden asioiden nostamiseksi keskusteluun ja päätöksentekoon. Blomin mukaan perheyritykset saivat alkuaikoina ”taistella jokaisesta millimetristä yhteiskunnan kilparadalla”. Oli haastavaa tarjota nuoren järjestön lausuntoja ja saada mandaatti edustukseen eri foorumeilla.

Blom johti liittoa pitkälle 2000-luvulle ja hänen jälkeensä liittoa johti lyhyen aikaa kauppatieteiden maisteri Petra Thorén. Syksyllä 2010 liittoa lähti toimitusjohtajana luotsaamaan sitä ennen pääministerinä seitsemän vuotta toiminut Matti Vanhanen, joka nosti liiton yleiseen tietoisuuteen Suomessa. Perheyritykset saivat tunnetun puolestapuhujan. Vanhanen palasi eduskuntaan seuraavissa eduskuntavaaleissa. Helmikuussa 2015 toimitusjohtajaksi nimitettiin valtiotieteen tohtori Leena Mörttinen. Marraskuusta 2017 marraskuuhun 2021 liiton toimitusjohtajana toimi Auli Hänninen.

Tammikuusta 2022 alkaen Perhyritysten liiton toimitujohtajana on ollut Minna Vanhala-Harmanen.

Verkotu – opi – vaikuta ovat olleet ja ovat edelleen toimintamme kivijalat. Teemme työtä sen eteen, että perheyritysten omistajat tuovat mahdollisimman paljon lisäarvoa yritykselle. Osaava omistaja on toimintamme kattoteema. Yritykset tarvitsevat osaavia omistajia. Suomi tarvitsee yrityksiä ja osaavia omistajia; on koko yhteiskunnan etu, kun yrityksellä on osaavat omistajat. Suomi tarvitsee myös mahdollisimman paljon yrityksiä, joissa päätökset tehdään täällä Suomessa. Teemme joka päivä töitä sen eteen, että Suomessa kannattaa omistaa yrityksiä, jotka investoivat ja työllistävät Suomeen. Vain näin turvaamme hyvinvoivan yhteiskunnan myös tulevaisuudessa.

Perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta. Perheyrityksen eetoksessa painottuu vastuu seuraaville sukupolville. Yritys on nykyisillä omistajilla vain lainassa. Vastuussa olevan sukupolven tehtävänä on kehittää, uudistaa ja kasvattaa yritystä seuraavalle sukupolvelle. Vastuu ja vastuullisuus leimaavat vahvasti perheyritysten toimintaa. Perheyritysten liiton toimintaa ohjaa vahvasti tämä sukupolvien jatkumo. Olemme yhdistyksen perustamisesta saakka halunneet tuoda toimintaan mukaan perheyrityksen eri sukupolvet, myös ne nuoret, jotka vielä pohtivat rooliaan perheyrityksessä. Liiton jatkajatoiminta, jossa perheyritysten nuori sukupolvi pääsee jakamaan ajatuksiaan, oppimaan toisiltaan ja oppimaan liiton valmennuksissa, on tärkeä osa osaavaksi omistajaksi kasvamisessa.

Perheyritysten liiton jäsenet kuuluvat myös moniin muihin elinkeinoelämän järjestöihin. Me olemme ottaneet oman roolimme omistamisen kehittäjänä ja puolestapuhujana. Asemamme järjestökentällä on vuosien varrella vahvistunut ja täsmentynyt: emme ole työmarkkinajärjestö, mutta olemme vaikuttamassa perheyritysten ja palkansaajien väliseen vuoropuheluun.

Meille elinkeinoelämän järjestöjen välinen keskustelu ja yhteistyö on tärkeää. Haluamme olla osaltamme luomassa yhteiskuntaa, jossa kannattaa yrittää, omistaa, työllistää ja investoida. Tähän pystymme parhaiten vaikuttamaan hyvällä yhteistyöllä elinkeinoelämän sisällä.

Toiminnassamme on mukana yli 450 suomalaista perheyritystä. Mukana on pieniä ja isoja, nuoria ja vanhoja. Jos sinun perheyrityksesi ei vielä ole mukana, nyt se päätös kannattaa tehdä. Mitä enemmän meitä on, sitä enemmän Suomessa on tulevaisuudessakin osaavia omistajia ja perheyritysten ääni kuuluu voimakkaammin yhteiskunnassa. Suomi tarvitsee yrityksiä ja yritykset omistajia. Vain yritykset luovat niitä työpaikkoja, joilla suomalaisten hyvinvointi rahoitetaan.

Perheyritysten liiton puheenjohtajat:

1997-1998 Peter Fazer Karl Fazer Oy Ab

1999 Krister Ahlström Ahlström Oy

2000-2002 Klaus Sohlberg G.W. Sohlberg Oy Ab

2003-2005 Marjo Miettinen Ensto Oy

2006-2008 Janne Timonen Machinery Group Oy

2009-2011 Anne Berner Vallila Interior Oy

2012-2014 Pekka Laitinen Varova Oy

2015-2017 Heikki Kovanen Kovanen Capital Oy

2018- 2020 Philip Aminoff Veho Oy Ab

2021 - 2023 Alexander Bargum Algol Oy

2024 -          Miia Porkkala Aho Group Oy

Mikä Perheyritysten liitto?

551

Jäsenyritystä
 

197 000

Henkilöstön määrä jäsenyrityksissä

58,0 mrd €

Yhteenlaskettu liikevaihto

Tutustu jäsenyrityksiin

Usein kysyttyä

Miten liityn jäseneksi ?

Mitä jäsenyys maksaa ja miten jäsenmaksut määräytyvät?

Katso kaikki kysymykset ja vastaukset ›