Painopisteet

Hallitustyö

Perheyrityksen omistajat ovat hallitustyössä vahvasti mukana. PL:n jäsenyrityksistä 55 %:lla (2016) oli hallituksessa jäseninä myös perheen ulkopuolisia.

Hallituksen tehtävänä on toteuttaa omistajien tahtoa. Hallitus päättää strategiasta, tukee ja valvoo perheyrityksen johtoa sekä varmistaa perheyrityksen omistajien etujen toteutumisen.

Kun perheyrityksen toimintaa halutaan kehittää, aktiivisen hallitustyön tuoma lisäarvo on kiistaton. Aktiivista hallitustyötä usein edesauttaa perheen ulkopuolisten hallituksen jäsenten osaaminen, kokemus ja verkostot.

Perheyrityksessä hallituksen ja omistajien vuoropuhelun tärkeys korostuu. Omistajien ja hallituksen välinen yhteistyö on ratkaiseva perheyrityksen omistajaohjauksen onnistumiselle.

Perheyritysten liitto tarjoaa yhdessä kauppakamareiden kanssa erityisesti perheyrittäjille suunnattua HHJ (hyväksytty hallituksen jäsen) -valmennusta sekä hallituksen jäsenille, että erillistä kurssia hallitusten puheenjohtajille. Valmennukseen osallistuu ja siellä oma mahdollisuus verkostoitua yhdessä perheyritysten omistajien, perheyritysten hallituksen jäsenten kanssa. HHJ-kurssi soveltuu erityisesti hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää valmennuksista

Perheyritysten liitto ja Hallituspartnerit yhteistyössä

Perheyritysten liiton pienissä jäsenyrityksissä noin 47%:lla on perheen ulkopuolinen, riippumaton
hallituksen jäsen. Keskisuurissa jäsenyrityksissä näin oli 65 prosentilla. Perheyritykset ymmärtävät hallituksen
riippumattoman jäsenen lisäarvon, mutta yhtenä haasteena on löytää sopivia kandidaatteja. Perheyritysten liitto aloittaa Hallituspartnerien kanssa hallitusjäsenten hakuun liittyvän yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on tarjota PL:n jäsenille konkreettinen apu riippumattoman hallitusjäsenen hakuun. Lisäksi PL:n jäsenet voivat ilmoittaa halukkuudestaan toimia toisen perheyrityksen hallituksessa.
Yleisenä tavoitteena on myös edistää perheyritysten hallitustyötä, lisätä perheyritysten
ymmärrystä riippumattoman hallitusjäsenen hyödyistä, mutta myös riippumattomien
hallitusjäsenten ymmärrystä perheyrityksistä ja perheyrittäjyydestä. Hallituspartnerien tarjoama välityspalvelu helpottaa ja madaltaa pk-yritysten kynnystä hankkia riippumaton jäsen, jolla on kokemusta toimia perheyrityskontekstissa. Prosessissa on mahdollista
myös saada sparrausapua uuden hallitusjäsenen profiilista. Palvelu käynnistyy vuoden 2023 aikana


Lisätietoja: Johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen
krista.elo-parssinen@perheyritys.fi 

 

Kokemuksia HHJ-valmennuksesta

Lue lisää aiheesta:

Dynaset Oy

SUKUPOLVENVAIHDOS – MITEN IHANA SYY KEHITTÄÄ HALLITUSTYÖSKENTELYÄ! Linkki juttuun

"Oli mahtavaa jakaa ajatuksia ja kokemuksia HHJ-kurssilla muiden perheyrittäjien kanssa ja havaita, miten samanlaisten asioiden kanssa painiskelemme arjessa", Anni Karppinen sanoo.

Ovatko yrityksesi strategia ja hallituksen kokoonpano yhteensopivia?

Asiantunteva ja aikaansa seuraava hallitus on yrityksen menestyksen kulmakivi. Ammattimainen hallitustyö tuo mukanaan monipuolista osaamista ja verkostoja, jotka ovat korvaamattomia yrityksen johdolle ja omistajille. Kun hallituksessa yhdistyvät monimuotoinen kokemus ja selkeät roolit, luodaan vahva perusta yrityksen strategiselle kehitykselle ja päätöksenteolle. Tämä yhteistyö omistajien, hallituksen ja toimivan johdon välillä on ratkaisevassa roolissa yrityksen pitkäjänteisessä menestyksessä.

Yrityksen kasvaessa ja kehittyessä herää kuitenkin kysymys: millaista osaamista ja kokemusta meidän hallituksemme todella tarvitsee? Tässä kohtaa Hallituspartnereiden tarjoama hallitusanalyysi astuu kuvaan, tarjoten räätälöityä tukea ja syvällisiä oivalluksia yrityksen hallitustyön kehittämiseen.

47%

Perheyritysten liiton pienissä jäsenyrityksissä on perheen ulkopuolinen, riippumaton
hallituksen jäsen

Lue lisää

Tarina
Julkaistu 14.02.2024

Kun yrityksen kasvu on elinehto, oikeiden osaajien merkitys korostuu

Tarina
Julkaistu 14.02.2024

Kun yrityksen kasvu on elinehto, oikeiden osaajien merkitys korostuu