Painopisteet

Hallitustyö

Perheyrityksen omistajat ovat hallitustyössä vahvasti mukana. PL:n jäsenyrityksistä 55 %:lla (2016) oli hallituksessa jäseninä myös perheen ulkopuolisia.

Hallituksen tehtävänä on toteuttaa omistajien tahtoa. Hallitus päättää strategiasta, tukee ja valvoo perheyrityksen johtoa sekä varmistaa perheyrityksen omistajien etujen toteutumisen.

Kun perheyrityksen toimintaa halutaan kehittää, aktiivisen hallitustyön tuoma lisäarvo on kiistaton. Aktiivista hallitustyötä usein edesauttaa perheen ulkopuolisten hallituksen jäsenten osaaminen, kokemus ja verkostot.

Perheyrityksessä hallituksen ja omistajien vuoropuhelun tärkeys korostuu. Omistajien ja hallituksen välinen yhteistyö on ratkaiseva perheyrityksen omistajaohjauksen onnistumiselle.

Lue lisää

Tilaa uutiskirjeemme tästä