Painopisteet

Hallitustyö

Perheyrityksen omistajat ovat hallitustyössä vahvasti mukana. PL:n jäsenyrityksistä 55 %:lla (2016) oli hallituksessa jäseninä myös perheen ulkopuolisia.

Hallituksen tehtävänä on toteuttaa omistajien tahtoa. Hallitus päättää strategiasta, tukee ja valvoo perheyrityksen johtoa sekä varmistaa perheyrityksen omistajien etujen toteutumisen.

Kun perheyrityksen toimintaa halutaan kehittää, aktiivisen hallitustyön tuoma lisäarvo on kiistaton. Aktiivista hallitustyötä usein edesauttaa perheen ulkopuolisten hallituksen jäsenten osaaminen, kokemus ja verkostot.

Perheyrityksessä hallituksen ja omistajien vuoropuhelun tärkeys korostuu. Omistajien ja hallituksen välinen yhteistyö on ratkaiseva perheyrityksen omistajaohjauksen onnistumiselle.

Perheyritysten liitto tarjoaa yhdessä kauppakamareiden kanssa erityisesti perheyrittäjille suunnattua HHJ (hyväksytty hallituksen jäsen) -valmennusta sekä hallituksen jäsenille, että erillistä kurssia hallitusten puheenjohtajille. Valmennukseen osallistuu ja siellä oma mahdollisuus verkostoitua yhdessä perheyritysten omistajien, perheyritysten hallituksen jäsenten kanssa. HHJ-kurssi soveltuu erityisesti hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen.

Lue lisää valmennuksista

Perheyritysten liitto ja Hallituspartnerit yhteistyössä

Perheyritysten liiton pienissä jäsenyrityksissä noin 47%:lla on perheen ulkopuolinen, riippumaton
hallituksen jäsen. Keskisuurissa jäsenyrityksissä näin oli 65 prosentilla. Perheyritykset ymmärtävät hallituksen
riippumattoman jäsenen lisäarvon, mutta yhtenä haasteena on löytää sopivia kandidaatteja. Perheyritysten liitto aloittaa Hallituspartnerien kanssa hallitusjäsenten hakuun liittyvän yhteistyön. Yhteistyön tavoitteena on tarjota PL:n jäsenille konkreettinen apu riippumattoman hallitusjäsenen hakuun. Lisäksi PL:n jäsenet voivat ilmoittaa halukkuudestaan toimia toisen perheyrityksen hallituksessa.
Yleisenä tavoitteena on myös edistää perheyritysten hallitustyötä, lisätä perheyritysten
ymmärrystä riippumattoman hallitusjäsenen hyödyistä, mutta myös riippumattomien
hallitusjäsenten ymmärrystä perheyrityksistä ja perheyrittäjyydestä. Hallituspartnerien tarjoama välityspalvelu helpottaa ja madaltaa pk-yritysten kynnystä hankkia riippumaton jäsen, jolla on kokemusta toimia perheyrityskontekstissa. Prosessissa on mahdollista
myös saada sparrausapua uuden hallitusjäsenen profiilista. Palvelu käynnistyy vuoden 2023 aikana


Lisätietoja: Johtava asiantuntija Krista Elo-Pärssinen
krista.elo-parssinen@perheyritys.fi

47%

Perheyritysten liiton pienissä jäsenyrityksissä on perheen ulkopuolinen, riippumaton
hallituksen jäsen

Lue lisää

Tarina
Julkaistu 14.02.2024

Kun yrityksen kasvu on elinehto, oikeiden osaajien merkitys korostuu

Tarina
Julkaistu 14.02.2024

Kun yrityksen kasvu on elinehto, oikeiden osaajien merkitys korostuu