Painopisteet

Verotus

Suomalaiset perheyritykset investoivat Suomeen. Suomalaisia osaamiskeskittymiä luodaan uskomalla ja investoimalla suomalaiseen osaamiseen ja yrittämiseen. Verotuksen pitää kannustaa suomalaista luonnollista henkilöä omistamaan yritystä, joka investoi ja työllistää.

Tämä toteutuu, kun:

  • Yrityksen omistamisesta saatavaa tuottoa ei veroteta ankarammin kuin muista sijoituskohteista saatavaa tuottoa.
  • Verotus kannustaa suomalaisia yritystoimintaan sekä sijoittamaan yritystoimintaan.
  • Verotus ei ohjaa siirtämään omaisuutta passiivisiin sijoituskohteisiin.
  • Osinkoverotus on neutraali eri toimialojen sekä listatun ja listaamattoman yrityksen välillä.

Verotuksen pitää tukea yritysten jatkuvuutta ja uudistumista. Tämä toteutuu, kun:

  • Yli vaalikausien ulottuva vero-ohjelma helpottaa yrityksen kehittämistä ja uudistamista. Verotus ei ole liiketoimintaa ohjaava tekijä.
  • Kun verotus on pitkällä tähtäimellä ennakoitavaa, päätökset yritystoiminnassa tehdään liiketaloudellisin perustein, ei verotuksen perusteella.
  • Yritysvarallisuuden kokonaisverotus ei ole suomalaisilla omistajilla Suomessa ankarampi kuin se on naapurimaissamme asuvilla omistajilla.
  • Perintö- ja lahjaverosta siirrytään pitkällä tähtäimellä esimerkiksi Ruotsin mallin mukaiseen luovutusvoittoveroon.
  • Lyhyellä tähtäimellä verotus palaa vuoden 2011 tasolle.