Painopisteet

Johtaminen

"Perheyrityksen kvartaali on 25 vuotta" - yrityksen kehittäminen pitkällä tähtäimellä on kaiken tekemisemme lähtökohta.

PL:n jäsenyrityksistä 60 %:lla sekä hallituksen puheenjohtaja että toimitusjohtaja on perheen äsen. Mitä suurempi jäsenyritys, sitä todennäköisemmin perheyrityksen toimitusjohtaja ei kuulu omistajaperheeseen.

Perhe omistajana tuo perheyrityksen johtamiseen erityispiirteitä. Usein perheyrityksen johtamiseen vaikuttavat myös muut kuin taloudelliset tavoitteet. Perhe omistajana vaikuttaa strategiatyön sisältöön: mitkä ovat strategian painopisteet/tavoitteet?

Perhe vaikuttaa myös strategiatyön prosessiin: miten strategia muodostetaan. Perheen arvot, tavoitteet, tarpeet ja toiveet vaikuttavat strategian sisältöön. Keskinäiset suhteet ja toimintatavat vaikuttavat strategiaprosessin läpiviemiseen: kuka, miten ja milloin siihen saa osallistua.

Johtajan ajatuksia

Onko perheyrityksen johtaminen yhtä kylmää kyytiä kuin avannossa? Antell Oy:n toimitusjohtaja Tomi Lantto kertoo

[Otsikko]

Tututstu päätöksentekoprosesseihin perheyrityksessä

Lue lisää

Tarina
Julkaistu 14.02.2024

Kun yrityksen kasvu on elinehto, oikeiden osaajien merkitys korostuu

Tarina
Julkaistu 22.04.2020

Nuori konsernijohtaja Jouko Salo: ”Jotain uutta pitää aina olla kehitteillä”

Tarina
Julkaistu 14.02.2024

Kun yrityksen kasvu on elinehto, oikeiden osaajien merkitys korostuu

Tarina
Julkaistu 22.04.2020

Nuori konsernijohtaja Jouko Salo: ”Jotain uutta pitää aina olla kehitteillä”