Painopisteet

Yrittäjyys

Suomessa on yli 62 000 työnantajaperheyritystä. Tyypillisesti ensimmäisessä polvessa yrittäjyys on vahvimmin läsnä perheyrityksen toiminnassa. Yrittäjyys on suositumpaa kuin koskaan. Me haluamme enemmän ihmisiä yrittäjiksi. Kannustamme myös yrittäjiä viemään yrityksiä sukupolvelta seuraavalle.

Yrittäjämäiseen toimintaan kuuluu autonomisuus, innovatiivisuus, riskinottokyky, proaktiivisuus ja aggressiivisuus. Jatkajapolvelta odotetaan myös näitä piirteitä, jotta yritystoiminta uudistuisi ja kehittyisi. Yritykset menestyvät, kun yritysten toimintaympäristö on vakaa ja investointeihin kannustava. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia toimintaympäristöstä, jossa yritykset ja ihmiset voivat toimia menestyksekkäästi.

Me perheyrityksissä olemme taas osaltamme rakentamassa hyvinvoivaa yhteiskuntaa investoimalla, työllistämällä ja veroja maksamalla. Suomi tarvitsee kestävää talouskasvua ja se voi syntyä vain korkeamman työllisyysasteen kautta. Kun yritykset kasvavat, syntyy uusia työpaikkoja, jonka seurauksena työllisyysaste nousee, ihmisten talous paranee ja valtion menot pienentyvät.

Yrittäjyyspolitiikan painopiste on siirrettävä työnantajayrityksiin. Suomi tarvitsee työllistäviä yrityksiä, jotta meillä on hyvinvoiva yhteiskunta huomennakin. 

Lue lisää

Tarina
Julkaistu 19.03.2022

Oilon – 60 vuotta kestävän kehityksen energiateknologiaa

Tarina
Julkaistu 28.01.2022

Pohjoista kauneutta Posiolta

Tarina
Julkaistu 29.01.2021

Akselinin perheessä asia kuin asia otetaan avoimesti puheeksi

Tarina
Julkaistu 26.03.2019

Piiloset katsoo aina kohti tulevaa

Tarina
Julkaistu 20.12.2018

Asoma - suunnistavan tähden ohjaamana

Tarina
Julkaistu 19.03.2022

Oilon – 60 vuotta kestävän kehityksen energiateknologiaa

Tarina
Julkaistu 28.01.2022

Pohjoista kauneutta Posiolta

Tarina
Julkaistu 29.01.2021

Akselinin perheessä asia kuin asia otetaan avoimesti puheeksi

Tarina
Julkaistu 26.03.2019

Piiloset katsoo aina kohti tulevaa

Tarina
Julkaistu 20.12.2018

Asoma - suunnistavan tähden ohjaamana