Painopisteet

Yrittäjyys

Suomessa on yli 62 000 työnantajaperheyritystä. Tyypillisesti ensimmäisessä polvessa yrittäjyys on vahvimmin läsnä perheyrityksen toiminnassa. Yrittäjyys on suositumpaa kuin koskaan. Me haluamme enemmän ihmisiä yrittäjiksi. Kannustamme myös yrittäjiä viemään yrityksiä sukupolvelta seuraavalle.

Yrittäjämäiseen toimintaan kuuluu autonomisuus, innovatiivisuus, riskinottokyky, proaktiivisuus ja aggressiivisuus. Jatkajapolvelta odotetaan myös näitä piirteitä, jotta yritystoiminta uudistuisi ja kehittyisi.

Yritykset menestyvät, kun yritysten toimintaympäristö on vakaa ja investointeihin kannustava. Yhteiskunnan tehtävä on huolehtia toimintaympäristöstä, jossa yritykset ja ihmiset voivat toimia menestyksekkäästi. Me perheyrityksissä olemme taas osaltamme rakentamassa hyvinvoivaa yhteiskuntaa investoimalla, työllistämällä ja veroja maksamalla.

Suomi tarvitsee kestävää talouskasvua ja se voi syntyä vain korkeamman työllisyysasteen kautta. Kun yritykset kasvavat, syntyy uusia työpaikkoja, jonka seurauksena työllisyysaste nousee, ihmisten talous paranee ja valtion menot pienentyvät. Yrittäjyyspolitiikan painopiste on siirrettävä työnantajayrityksiin. Suomi tarvitsee työllistäviä yrityksiä, jotta meillä on hyvinvoiva yhteiskunta huomennakin.

Yrttäjyyskasvatus

PL:n yhtenä tehtävänä on tuoda perheyritysnäkökulma yrittäjyyskasvatukseen ja edistää perheyritysten koulu-yritysyhteistyötä eri koulutusasteilla. Perheyrityskasvatuksessa tärkeänä välineenä on myös Perheyritys-lehti.Opettajien on mahdollista tilata Perheyritys-lehti maksutta Subject Aidin kautta.

Tulevaisuus on nuorissa. Ne yritykset, jotka ymmärtävät tämän pärjäävät paremmin tulevaisuuden työmarkkinoilla. Yritysmaailman avaaminen nuorille on investointi tulevaisuuteen. Koulu-yritysyhteistyö antaa paljon sekä yrityksille että nuorille.

Yritykset
lisäävät tunnettuuttaan työnantajana
saavat mainetta vastuullisena yrityksenä
pääsevät tutustumaan nuorten ajatusmaailmaa
Nuoret
pääsevät tutustumaan työ- ja yrityselämään
saavat tietoa eri ammateista ja työyhteisöistä
ymmärtävät paremmin työelämän eri mahdollisuuksia ja vaatimuksia
motivoituvat opiskelemaan huomatessaan eri oppiaineiden yhteydet käytäntöön
Perheyritykset voivat tehdä yhteistyötä ala- ja yläkoulujen, lukioiden, toisen asteen ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulujen sekä yliopistojen kanssa monella eri tavalla.

Yhteistyömuotoja ovat muun muassa:
yrittäjän vierailu koulussa
luokkien vierailu yrityksessä
oppilaiden työelämään tutustuminen (TET-jaksot)
opettajien työelämään tutustuminen
stipendit
kummiluokkatoiminta
kesätyöt
erityisprojektit
tutkimushankkeet
PL kuuluu valtakunnalliseen yrittäjyyskasvatuksen edistämisverkosto YESiin.

Tilaa uutiskirjeemme tästä