Jäsenyys

Opi

Jäsenten ensisijainen kumppani omistajaosaamisen kehittämisessä

Osaava omistaja tuo perheyrityksille kilpailuetua. Omistajaosaaminen näkyy yritysten päätöksenteossa, työllistämisessä ja yli sukupolvien tähtäävässä toiminnassa.

Tarjoamme jäsenille kaikille avoimia sekä räätälöityjä valmennuksia ja asiantuntijatilaisuuksia. Perheyrityksessä kohtaavat omistajuus, liiketoiminta ja perhe. Olemme rakentaneet omistajaosaamisen kehittämisen teemat näiden kolmen kokonaisuuden ympärille. Tiedon ja tuen avulla omistajat ja perheyritysten edustajat osaavat toimia entistä menestyksekkäämmin myös globaalissa ympäristössä. Osaava omistaja kehittää perheyritystä ja on tätä kautta mukana myös hyvinvoivan Suomen rakentamisessa. Osaamisverkostomme Suomessa ja kansainvälisesti auttaa meitä tarjoamaan uusinta tietoa perheyrityksistä.

OPI-toimintaa valmistellaan eri työryhmissä:

Perhe sijoittaa
Työryhmän tavoitteena on edistää jäsenyritysten family office-toimintaa, joka on perheyrityksestä lähtöisin olevan varallisuuden hoitoa ja sijoittamista muihin yrityksiin. Kannustamme perheyrityksiä sijoittamaan mm. start up-yrityksiin järjestämällä teemaan liittyviä tilaisuuksia. Tähän mennessä järjestetyissä tilaisuuksissa teemana on ollut erilaiset tavat sijoittaa,sijoittaminen yhdessä muiden kanssa, osaaminen ja viestintä.

100-vuotiaiden verkosto
Pitkäjänteinen omistaminen kuuluu perheyrittäjyyteen. Yli 100-vuotiaita perheyrityksiä on jäseninämme yli 50. Verkosto on perustettu vuonna 2011 ja se järjestää tilaisuuksia eri teemoista, mm. miten perhe omistajana tuo lisäarvoa ja miten historia uudistaa perheyritystä.

Tutkimus
Edistämme perheyritystutkimusta toimimalla linkkinä akateemisen maailman ja perheyritysten välillä. Kannustamme perheyrityksiä soveltamaan tutkimuksella tuotetun uuden tieteellisen tiedon Toimimme sillanrakentajana tutkijoiden ja perheyritysten omistajien välillä. Järjestämme mm. perheyritystutkijatapaamisen ja palkitsemme parhaan perheyrittäjyyden opinnäytetyön vuosittain.

Lue lisää

Tarina
Julkaistu 02.01.2019

Ecorum: Rohkeat edelläkävijät

Muut painopisteet

Tarina
Julkaistu 02.01.2019

Ecorum: Rohkeat edelläkävijät