Painopisteet

Omistajuus

Omistajalla on väliä

Perheyrityksen omistaminen on työtä. Perhe omistajana määrittää perheyrityksen olemassaolon tarkoituksen, toiminnan perustana olevat arvot sekä suunnan, johon se haluaa perheyritystä kehittää.

Omistajastrategia auttaa perheyrityksen omistajia viestimään kaikille omistajille ja hallituksen jäsenille, miten he perheyrityksen omistajina toimivat ja mitä he omistamisellaan tavoittelevat.

Omistajaohjauksella perheyrityksen omistajat varmistavat tavoitteidensa toteutumisen. Perheyrityksen omistamiseen liittyy erilaisia oikeuksia ja velvollisuuksia riippuen siitä, missä roolissa omistaja toimii.

 

Ajatuksia omistamisesta

”Omistajuus merkitsee ennen kaikkea vastuuta. Minulla on vahva tahto kehittää paitsi yhtiötä, myös koko toimialaa.”

Anne Kangas, Hoitokoti Päiväkumpu Oy

” Tarvitsemme yhteiskuntaan enemmän keskustelua omistajuudesta ja siitä, että omistajuudella on oikeasti väliä siinä, millä tavalla yhteiskunta menee eteenpäin ja kykenee kantamaan omat velvoitteet yhteiskuntana.”

Lari Raitavuo, Ensto Invest

”Omistajuus merkitsee perheyrityksessä sekä vapautta ja vastuuta. Hyvä omistajuus meillä merkitsee perinteisiä suomalaisia arvoja; rehellisyyttä, vastuunkantoa, kasvun hakemista sekä vastuuta sekä työntekijöistä, että asiakkaistamme.”

Juhapekka Joronen, SOL -Yhtiöt

”Yksi tärkeimmistä asioista omistajuudessa on se, ettei oma etu mene yrityksen edun edelle. Sen ymmärtäminen on todella tärkeää. Hyvä omistaja on sitoutunut omistamaansa yritykseen ja jakaa arvot sen kanssa.”

Noora Keskievari, Leipomo Salonen Oy

Omistajaperheen hyvät käytännöt

Omistajalla on väliä. Hyvä omistajaperhe toimii eettisesti ja pitkäjänteisesti, tuntee  vastuunsa yhteisöstään, yrityksestään ja sen sidosryhmistä sekä luo hyvinvointia  yhteiskuntaan. Omistajaperheen hyvät käytännöt tukevat perheyrityksen menestymistä pitkällä  aikavälillä.
Omistajaperheen on hyvä keskustella omistajuudesta ja päivittää omistajastrategiaa  sekä pelisääntöjä säännöllisesti ja ennakoivasti, jo ennen isoja muutoksia  perheyrityksen ympäristössä, tilanteessa tai omistuksessa.
Prosessi on vähintään yhtä tärkeä kuin itse lopputulos.
  1. Omistajaperhe varaa aikaa ja resursseja omistuksensa hallintaan ja johtamiseen.
  2. Omistajaperhe määrittelee yhdessä omistamista ohjaavat arvot, omistamisen tarkoituksen ja tavoitteet sekä  näiden toteutumista arvioivat mittarit. Muun muassa näistä muodostuu omistajastrategia, joka luo raamit  hallituksen päätöksenteolle.
  3. Omistajaperhe määrittelee omistajuuden eri roolit vastuineen ja mahdollisine palkkioineen. Rooleja ovatesimerkiksi operatiivinen omistaja, hallinnossa vaikuttava omistaja, omistuskäytäntöjen omistaja ja passiivinen  omistaja. Omistajaperhe pystyy käsittelemään perheen yksittäisten jäsenten roolimuutosten haasteet.
  4. Omistajaperhe tiedostaa jäsentensä kyvyt, kokemuksen ja motivaation sekä tukee heidän kehittymistään  sopiviin rooleihin.
  5. Omistajaperhe tekee päätökset läpinäkyvästi. Päätöksentekoa varten on selkeät prosessit, jotka mahdollistavaterilaisten mielipiteiden esittämisen ja päätösten tekemisen.
  6. Omistajaperhe altistaa perheen nuoret omistamiselle varhain, jotta he ymmärtävät perheyrityksen merkityksen  perheen elämässä.
  7. Omistajaperhe huolehtii omasta ja perheyrityksen jatkuvasta uudistumisesta.
  8. Omistajaperhe on valmis haastamaan olemassa olevaa omistajastrategiaa ja miettimään, onko omistajaperhe  yritykselle paras mahdollinen omistaja.
  9. Omistajaperhe dokumentoi ja viestii käytäntönsä yhteisesti sovituille tahoille.
  10. Omistajaperhe toteuttaa yhdessä sopimansa käytännöt.

 

Löydät Omistajaperheen hyvät käytännöt -vihkosen täältä (ladattavissa PDF-dokumentiksi)

Tarina
Julkaistu 14.02.2024

Kun yrityksen kasvu on elinehto, oikeiden osaajien merkitys korostuu

Tarina
Julkaistu 19.03.2022

Oilon – 60 vuotta kestävän kehityksen energiateknologiaa

Tarina
Julkaistu 10.12.2021

Pörssistä takaisin perheyhtiöksi

Tarina
Julkaistu 02.09.2021

Määrätietoisesti kohti seuraavaa vuosisataa

Tarina
Julkaistu 14.04.2021

Omistajuuden haasteena roolien selkeyttäminen

Tarina
Julkaistu 24.03.2021

Ei rakettitiedettä, vaan toiminnanohjausta

Tarina
Julkaistu 29.01.2021

Akselinin perheessä asia kuin asia otetaan avoimesti puheeksi

Tarina
Julkaistu 26.03.2019

Piiloset katsoo aina kohti tulevaa

Tarina
Julkaistu 02.01.2019

Ecorum: Rohkeat edelläkävijät

Tarina
Julkaistu 20.12.2018

Asoma - suunnistavan tähden ohjaamana

Tarina
Julkaistu 29.08.2018

Monta tapaa omistaa - Palin Granit

Tarina
Julkaistu 09.08.2018

Oy Plastex Ab - Muovin tulevaisuus muutosten keskellä

Vinkit ja ohjeet

Tapahtumat

Uutiset ja tiedotteet

Asiantuntija-artikkeli

Lue myös nämä