Painopisteet

Vastuullisuus

Perheyrityksen menestyminen pitkällä aikavälillä edellyttää vastuullista toimintaa. PL:n jäsenyrityksistä 63 % (2015) pitää vastuullisuutta erittäin olennaisena osana yritystoimintaansa.

Perheyrityksen tulevaisuuden toimintaedellytykset rakennetaan huolehtimalla sidosryhmistä - henkilöstöstä, asiakkaista, alihankkijoista, lähiyhteisöstä, ympäristöstä ja omistajista - tänään. Samalla perheyritys luo hyvinvointia sidosryhmilleen ja yhteiskunnalle.

Vastuullinen toiminta on perheyrityksen menestystekijä – tapa varmistaa perheyrityksen taloudellinen menestyminen. Vastuullinen toiminta vähentää kustannuksia, auttaa pitämään ja houkuttelemaan työntekijöitä, edistää innovointia ja lisää mainepääomaa.

Toimintoihin syvälle juurtunut vastuullisuus luo luottamusta eri sidosryhmissä. Vastuullisesti toimivat perheyritykset myös hallitsevat riskinsä paremmin ja pystyvät strategiseen ennakointiin, mikä auttaa niitä erottautumaan kilpailijoistaan. Perheyritysten omistajien pitää toimia vastuullisesti, jotta yritys voi toimia vastuullisesti.

Tilaa uutiskirjeemme tästä