Uutishuone / Blogit

Psykologinen osakassopimus- perheyrityksen salainen valttikortti?

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 14.05.2024

Perheyrityksessä yhdistyvät perhe, omistajuus ja liiketoiminta ainutlaatuisella tavalla. Juridinen osakassopimus saattaa olla monelle tuttu, mutta kuinka moni on kuullut psykologisesta osakassopimuksesta? Se on näkymätön liima, joka pitää perheyrityksen koossa. 

Mikä on psykologinen osakassopimus? 

1960-luvulla organisaatiotieteilijä Chris Argyris lanseerasi psykologisen sopimuksen käsitteen työnantajien ja työntekijöiden välille. Se perustuu sanattomiin odotuksiin, jotka määrittelevät, miten osapuolet suhtautuvat toisiinsa. 

Psykologinen osakassopimus sisältää odotuksia lojaaliudesta, sitoutumisesta ja rehellisyydestä. Sen perusta on luottamuksessa ja keskinäisessä kunnioituksessa. Perheyrityksessä tämä sopimus saattaa myös sisältää oletuksia siitä, että perheenjäsenet asettavat yrityksen edun henkilökohtaisten etujen edelle ja tukevat toisiaan sekä hyvinä että huonoina aikoina. 

Psykologisen osakassopimusksen vaikuttavuus perheyrityksen dynamiikkaan 

Perheyrityksen menestys voi olla kiinni siitä, miten hyvin perheenjäsenet ymmärtävät ja kunnioittavat tätä psykologista sopimusta. Sen rikkominen aiheuttaa luottamuspulaa ja jännitteitä, jotka voivat haitata yrityksen toimintaa. Mitä sitten voi seurataTässä muutama esimerkki psykologisen osakassopimuksen rikkomisesta?  
Tässä muuta esimerkki: 

Perheyrityksen dynastiapeli: Jos yksi perheenjäsen suosii jatkuvasti omia lapsiaan johtoon, muiden perheenjäsenten ammattitaito ja potentiaali jäävät huomiotta. 

Sitoutuminen murenee: Kun yksi perheenjäsen vetäytyy aktiivisista tehtävistä ja jättää muut kantamaan enemmän vastuuta, yhteinen sitoutuminen särkyy, jos aikaisemmin on sovittu yhteisestä vastuunkannosta. 

Hiljainen myrkyttäminen: Erimielisyyksien käsittely selän takana juoruilemalla rikkoo sopimusta reilusta kohtelusta. 

Yrityksen väärinkäyttö: Kun joku käyttää yrityksen resursseja omiin tarkoituksiinsa ilman muiden lupaa, luottamus on vaarassa. 

 

Vahvista psykologista osakassopimusta näillä vinkeillä 
 

Psykologinen osakassopimus vaatii jatkuvaa vahvistamista. Seuraavassa muutama vinkki psykologisen osakassopimuksen lisäämiseksi.  

Avoin viestintä: Keskustelkaa avoimesti tavoitteista, odotuksista ja huolista. Rehellinen vuorovaikutus vähentää väärinkäsityksiä. 

Ristiriitojen hallinta: Opi ratkaisemaan ristiriidat rakentavasti, jotta ne eivät paisu ja aiheuta suurempia ongelmia myöhemmin. 

Yhteinen kasvu: Kannustakaa toisianne kehittymään henkilökohtaisesti, ammatillisesti ja omistajina. Yhteinen kasvu on avain pitkäaikaiseen menestykseen. 

Sukupolvenvaihdos: Suunnitelkaa vastuiden siirto seuraavalle sukupolvelle selkeästi ja ennakkoon, jotta valtataistelut voidaan välttää. 

Psykologinen osakassopimus on perheyrityksen salainen valttikortti. Sen kunnioittaminen on yhtä tärkeää kuin virallisten dokumenttien noudattaminen. Luottamus ja yhteistyö luovat pohjan yrityksen pitkäaikaiselle menestykselle ja perheen hyvinvoinnille.  

Asiasanat