Tietoa meistä / Asiantuntijat

Jari Ojala

Liiketoimintahistorian professori, Jyväskylän yliopisto

Historian professori Jari Ojalan on erikoistunut vertailevaan talous- ja liiketoimintahistoriaan. Hän on Yhteiskunnan historia -huippututkimusyksikön jäsen ja on mukana Demokratian voimavirrat -tutkimushankkeessa. Hän on viime aikoina tutkinut etenkin metsäteollisuuden pitkän aikavälin globaaleja muutoksia sekä merenkulun taloushistoriaa.

Jari Ojala johtaa Menestystä menneisyydessä -hanketta, jossa selvitetään tapoja, joiden avulla yritykset voisivat tuntea ja hyödyntää historiaansa aiempaa monipuolisemmin

Kirjoitukset & Tapahtumat