Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Menestystä menneisyydestä

Kirjoittanut Jari Ojala Liiketoimintahistorian professori, Jyväskylän yliopisto

Julkaistu 16.12.2019

Suomalaiset yritykset arvostavat historiaansa. Tämä näkyy ehkä selkeimmin siinä, että Suomessa on kirjoitettu 2000-luvun aikana yli tuhat yrityshistoriaa. Yrityshistoriat ovat paksuja, hyvälle paperille painettuja ja värikuvin elävöitettyjä. Yrityshistorioita valmistuu useimmiten firman merkkivuosina – pääosa suomalaiskirjoistakin on tehty viisikymppisiä juhlistamaan ja on tarkoitettu yrityslahjaksi. Mutta yrityshistoria voisi olla paljon enemmänkin.

Yrityshistoriat ovat osa yritysten historiakulttuuria, jolla yritykset pitävät esillä mennyttä toimintaansa. Historiakulttuuri näkyy niin kirjoissa kuin vaikkapa rakennuksissa, museoissa, yritysten taidekokoelmissa sekä yhtiön juhlissa ja traditioissa.

Historiakulttuuri puolestaan on osa yritysten laajempaa historiatietoisuutta, jota olen havainnollistanut oheisessa kolmiossa. Kolmion perustana on historiakulttuurin lisäksi yrityksen kollektiivinen muisti; se, kuinka omistajat, johtajat, työntekijät, asiakkaat ja muut sidosryhmät muistavat ja kokevat yrityksen toiminnan. Kärkenä kolmiossa on yrityksen ulospäin näkyvä historiakuva, jota voi hyödyntää esimerkiksi markkinoinnissa.

Jokaisella yrityksellä on omanlainen historiatietoisuutensa, joka sisältää eri painotuksin kolmion elementtejä. Yritykset myös hyödyntävät historiaansa eri tavoin esimerkiksi strategisessa johtamisessa, henkilöstön sitouttamisessa tai markkinoinnissa.

Kun johtajilta kyselee historiasta, on vastaus useimmin se, ettei mennyttä ole aikaa miettiä, kun katse on eteenpäin. Tämä siitä huolimatta, että jokainen yrityksessä tehty päätös – suurempi ja pienempi – sitoutuu monin tavoin aikaisempiin päätöksiin. Historian syvällinen tunnistaminen auttaa yrityksiä hyödyntämään menneisyyttään ja tarpeen vaatiessa irtautumaan strategisessa johtamisessaan menneisyyden polkuriippuvuuksista.

Henkilöstöä voi sitouttaa yrityksen toimintaan vaikkapa hyödyntämällä yrityshistorioita koulutuksessa. Markkinoinnin tutkimuksissa on korostettu viime aikoina brändiperimän arvoa.

Jyväskylän yliopiston Menestystä menneisyydestä -hanke teki Perheyritysten liiton kanssa pilottitutkimuksen suomalaisten perheyritysten historiatietoisuudesta. Vaikka otos oli pieni (12 yritystä), ovat tulokset mielenkiintoisia.

Perheyritysten olemassaolon perusta tarinallistuu pilottitutkimuksemme perusteella historian kautta. Perheyrityksissä muun muassa korostettiin yhteisiä, historiasta ammentavia arvoja; pitkäikäisyyttä ja kestävää kasvua sekä jaettuja kertomuksia, joissa usein korostuu perustajayrittäjien innovatiivinen toiminta. Suomalaisille perheyrityksille erityinen piirre tutkimuksemme perusteella on yrityksen toiminnan ankkuroiminen Suomen dramaattiseen 1900-luvun historiaan.

Business Finlandin rahoittama Menestystä menneisyydestä -hanke etsii nyt jatkotutkimuksen kohteiksi historiasta kiinnostuneita perheyrityksiä. Tavoitteena on kerätä yrityksistä aineistoa, jolla voidaan havainnollistaa yritysten historiatietoisuutta. Yhdessä hankkeessa mukana toimivien kehittäjäyritysten kanssa tavoitteena on rakentaa konkreettisia malleja, joilla yritysten historiatietoisuutta voi vahvistaa ja käyttää näin menneisyyttä tulevaisuuden menestystekijänä vaikkapa johtamisessa ja markkinoinnissa. Perheyrittäjä, jos olet kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen, ota yhteyttä jari.ojala@jyu.fi!

Asiasanat
Opi Työelämä