Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Arvot perheyrityksen ankkurina

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 03.10.2018

Arvot määrittävät perheyrityksen toimintaa kaikessa. Ne luovat perheyrityksen kulttuurin perustan, määrittävät strategian suunnan ja toteuttamistavan sekä ohjaavat johtamis- ja palkitsemisjärjestelmien rakentamista.

Arvot voidaan käsittää sekä tavoitteina että toimintatapoina. Arvot ovat järjestäytyneet arvojärjestelmäksi, joka auttaa valitsemaan eri vaihtoehtojen välillä ja tekemään päätöksiä. Arvot ovat kuin kompassi, joka otetaan käyttöön valintatilanteessa: mihin suuntaan lähden yritystä kehittämään? Mikä on oikea päätös?

Arvot perheyrityksen kulttuurissa

Arvot tyhjänä sanahelinänä ovat arvottomia. Arvoja ei keksitä, vaan niitä eletään. Jokainen yritys toimii joidenkin arvojen mukaisesti, vaikka niitä ei olisi edes kirkastettu sanoiksi. Arvot ilmenevät yrityksen kulttuurissa esim. millainen on yrityksen päätöksenteko, miten yritys suhtautuu sidosryhmiinsä, millainen käyttäytyminen on yrityksessä hyväksyttävää jne. 

Perheyritys saa arvoista kilpailuetua, jos niiden arvot ovat erityisiä ja vaikeasti jäljiteltävissä. Koska perheyritystä leimaa perheen ja yrityksen vuorovaikutus, niin perhe omistajana antaa mahdollisuuden erottua arvoilla muulla tavoin omistetuista yrityksistä. Jokaisella perheyrityksellä on oma ainutlaatuinen historiansa. Jokaisen perheyrityksen takana on vahvoja persoonia vahvoine arvoineen. Jokainen perheyritys on siten omanlaisensa. 

Arvot perheyrityksen kilpailuetuna

Jotta arvoista muodostuisi perheyritykselle kilpailuetu, perheen jäsenten pitää sitoutua yhteisiin arvoihin. Yhteiset arvot mahdollistavat perheenjäsenten yhteiset päämäärät yritystoiminnassa. Arvot ovat liima, joka yhdistää perheen ja yritystoiminnan. Perheen arvojen ilmentyminen yritystoiminnassa antaa perheelle motiivin jatkaa yrityksen omistajana. Myös toimivan johdon ja henkilöstön pitää sitoutua yrityksen arvoihin, jotta ne voisivat toteuttaa yrityksen strategiaa menestyksellisesti. 

Asiasanat
Opi Johtaminen Omistajuus