Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Erilaisia omistajia perheyrityksessä

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.10.2018

Perheyritysten omistajat ovat erilaisia. Aronoff ja Ward jaottelevat omistajat heidän aktiivisuutensa ja kiinnostuksensa mukaan.

Perheyrityksen omistajien eri rooleja

Perheyrityksen omistaja voi olla aktiivisesti mukana perheyrityksen operatiivisessa toiminnassa ja johdossa, jolloin häntä voidaan kutsua operatiiviseksi omistajaksi. Hän on mukana yrityksen päivittäisessä toiminnassa.

Hallitseva omistaja on mukana perheyrityksen hallinnossa, esim. hallituksen tai perheneuvoston jäsenenä. 

Sitoutuneella omistajalla ei ole perheyrityksessä muuta kuin omistajan rooli, mutta hän ymmärtää hyvin mm. yrityksen strategian ja on kiinnostunut yrityksen asioista.

Ylpeällä omistajalla on vahva psykologisen omistajuuden tunne, mutta hän ei ole kiinnostunut perheyrityksen toiminnan kehittämisestä.

Passiivinen omistaja on lähinnä kiinnostunut perheyrityksen arvon noususta ja tuotosta, mutta ei ole itse valmis tekemään mitään edistääkseen näitä asioita. Hänellä ei ole myöskään voimakasta tunnesidettä yritykseen.

Sijoittaja-omistaja on valmis myymään yrityksen osakkeet, jos hän ei koe saavansa omistuksesta taloudellista hyötyä.

Osaava omistaja tunnistaa omistajaroolinsa

Perheyrityksen omistajalla voi tietysti olla useampi rooli, jolloin hänen vaikutusvaltansa on suurempi. Osaava omistaja ymmärtää, mitä osaamista eri omistajarooleissa tarvitaan ja milloin hän esiintyy missäkin roolissa. 

Perheyrityksen omistajien kannattaa aika ajoin miettiä, millaisia omistajia he ovat tai haluavat olla. Omistajaroolit myös muuttuvat ajan myötä. 

Jos perheyrityksessä suurin osa omistajista on passiivisia tai sijoittaja-omistajia tai tulevasta omistajapolvesta ei löydy hallitsevia tai operatiivisia omistajia, niin todennäköisyys perheyrityksen myynnille kasvaa.

Asiasanat
Opi Omistajuus