Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Hallitustyö perheyrityksen eri vaiheissa

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 02.01.2017

Perheyrityksen omistajat valitsevat yhtiökokouksessa hallituksen, joka johtaa yritystä. Hallituksen tehtävä on parhaimmalla mahdollisella tavalla edistää omistajatahdon toteutumista ja yrityksen etua. Hallituksen tulee vaalia omistaja-arvoa.

Hallituksen tehtävänä on perheyrityksen strategiasta päättäminen. Käytännössä hyvä hallitus tuntee omistajien tahdon ja odotukset ja ottaa ne huomioon toiminnassaan. Hallitus toimii omistajien ohjauksessa, mutta säilyttäen integriteettinsä.

Omistajien ja hallituksen välinen suhde on ratkaiseva perheyrityksen omistajaohjauksen onnistumiselle.

Perheyritysten hallitustyöskentely eroaa usealla tavalla muulla tavoin omistetun yrityksen hallitustyöskentelystä. Perhe on voimakkaasti läsnä hallituksessa tai vaikuttaa sen toimintaan.

Hallitus voi muodostua vain perheen jäsenistä tai sen jäseninä voi olla myös perheen ulkopuolisia. Suositus on, että hallituksessa olisi vähintään kaksi perheen ulkopuolista jäsentä.

Ensimmäisessä polvessa perheyrityksen omistaja on yleensä myös toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Yhdelle henkilölle on keskittynyt kaikki valta yrityksessä. Hallituksen jäsenet ovat yleensä muita perheenjäseniä tai perustajan ystäviä. Hallitus on olemassa vain paperilla, ja sen roolina on olla lähinnä ”kumileimasin”.

Sisarusten omistamassa perheyrityksessä yleensä sisarukset ovat myös hallituksessa. Hallituksen jäsenyys ei perustu osaamiseen, vaan se nähdään syntymäoikeutena. Tällaisesta hallituksesta ei ole apua toimivalle johdolle.

Serkusten omistamassa perheyrityksessä ei enää riitä hallituspaikkoja kaikille. Hallituksesta voi tulla poliittinen näyttämö, jossa jokainen sukuhaara vetää eri suuntaan. Ajan myötä perheyritys oppii kuitenkin arvostamaan perheen ulkopuolisten hallitusjäsenten tuomaa kokemusta ja asiantuntemusta.

Edellä esitetyt kuvaukset hallitustyöskentelystä perheyrityksen eri vaiheissa ovat raakoja yleistyksiä. Perheyritysten kaikista vaiheista löytyy esimerkkejä erittäin hyvin toimivista ja lisäarvoa tuovista hallituksista, mutta myös ”kumileimasimet” ovat tunnistettavissa eri sukupolvien hallitsemista perheyrityksistä.

Asiasanat