Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Hallitustyö perheyrityksessä

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 16.05.2017

Onko hallituksen toiminta perheyrityksissä erilaista kuin muissa yrityksissä? Mihin perheyrityksen hallituksen pitäisi toiminnassaan keskittyä?

Hallituksen tehtävä on miettiä yrityksen visiota, strategiaa ja strategisia kumppaneita, kasvusuunnitelmia ja sukupolvenvaihdosta. Perheyrityksen hallituksessa helposti jäädään miettimään operatiivisen tason asioita, varsinkin toimitusjohtajan ollessa hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen tehtävä on valvoa yrityksen johtoa, joka agenttiteorian mukaan yrittää maksimoida oman hyötynsä, ei yrityksen hyötyä. Perheyrityksessä tämä valvontatehtävä voidaan kyseenalaistaa, jos toimitusjohtaja on perheenjäsen-omistaja. Tällöin voidaan ajatella, että johtaja-omistajana hänen etunsa on myös yrityksen etu.

Toisaalta suvun sisäisten ristiriitojen vuoksi toimitusjohtaja ehkä ajaakin vain oman sukuhaaransa tavoitteita, jolloin yrityksen edun valvominen taas korostuu.

Perheyrityksen hallituksen pitää ymmärtää perheen visio, tavoitteet, perheenjäsenten väliset suhteet ja politikointi. Hallituksen on tasapainoiltava perheen ja yrityksen välissä. Joskus hallituksen jäsenet toimivat myös seuraajapolven mentoreina.

Hallituksen on kuitenkin pyrittävä keskittymään yrityksen strategiseen johtamiseen ja tulevaisuuden menestyksen turvaamiseen. Perheeseen liittyvät asiat käsitellään perheen kesken tai perheneuvostossa.

Asiasanat
Hallitustyö