Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Hyvän omistajan tunnusmerkkejä

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 16.05.2017

Millainen on perheyrityksen hyvä omistaja? Miten toimii perheyrityksen hyvä omistaja?

Aronoff ja Ward (2002) ovat määritelleet viisi hyvän omistajan tunnusmerkkiä:

  1. Näe itsesi yrityksen vaalijana.
  2. Huomioi oman hyvinvointisi lisäksi myös yrityksen, perheen ja muiden sidosryhmien hyvinvointi.
  3. Kouluta itseäsi omistajana.
  4. Ymmärrä, että omistajuus on etuoikeus.
  5. Tuo lisäarvoa yritykselle instituutiona.

Perheyrityksissä yrityksen vaaliminen kiteytyy hyvin lauseessa: yritys on lahja edellisiltä sukupolvilta ja laina tulevilta sukupolvilta. Omistajat näkevät itsensä yhtenä lenkkinä sukupolvien ketjussa.

Perheyrityksellä on jatkuvuutta vain, jos omistajat huolehtivat ensisijaisesti yrityksen henkilöstöstä ja asiakkaista. Jatkuvuus vaatii vastuullista toimintaa ja sidosryhmien huomioimista.

Omistajaksi kouluttautuminen alkaa jo lapsena. Vanhempien arvomaailma ilmentyy kasvatuksessa: miten muita ihmisiä kohdellaan, miten suhtaudutaan työn tekemiseen ja mikä on elämässä tärkeää. Omistajaksi kouluttautuminen on kaikkea muuta kuin liiketoiminnan koulutusta.

Omistajuus etuoikeuttaa, mutta myös velvoittaa. Juoksukilpailussa omistaja saa ehkä etumatkaa, mutta hänen on hyödynnettävä etumatkansa viisaasti, jotta voittaisi kilpailun.

Perheen omistajana on tuotava lisäarvoa yritykselle, mutta toisaalta myös yrityksen on tuotava lisäarvoa perheelle. Perhe ei välttämättä aina ole paras omistaja yritykselle. Joissain tilanteissa yritys menestyy paremmin jonkin toisen omistajan huomassa.

Asiasanat
Omistajuus