Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Johtajuuden siirtäminen perheyrityksessä

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 02.02.2017

Johtajuuden siirtämisen suunnittelu kannattaa perheyrityksessä aloittaa ajoissa. Joskus sopivin perheyrityksen toimitusjohtaja on joku muu kuin perheen jäsen.

Sukupolvenvaihdoksessa on hyvä miettiä, onko perheen jäsen sopiva yrityksen uudeksi toimitusjohtajaksi vai onko perheen ja yrityksen kannalta parempi ratkaisu etsiä toimitusjohtaja, joka ei kuulu omistajaperheeseen. Joskus toimitusjohtajaksi valitaan perheen ulkopuolinen tietyksi ajaksi, ja hänen tehtävänään on esim. mentoroida tulevaa perheenjäsen-toimitusjohtajaa.

Uuden toimitusjohtajan tehtävänä on johtaa yritystä ehkä aivan toisenlaisessa toimintaympäristössä kuin missä hänen edeltäjänsä sen teki. Tämä vaatii uudenlaista osaamista, kokemusta ja taitoa. Uuden toimitusjohtajan myötä yrityksen on mahdollista uudistua, mikä lisää perheyrityksen edellytyksiä menestyä pitkällä aikavälillä.

Johtajaa valittaessa kannattaa ensin määrittää, millaista johtajaa perheyritys tarvitsee:

  • Mitkä ovat yrityksen menestyksen eväät tulevaisuudessa?
  • Mitä tarvitsee muuttaa, jotta yritys menestyisi tulevaisuudessa?
  • Millaista kokemusta, osaamista ja johtamistyyliä toimitusjohtajalta edellytetään, jotta tavoitteet saavutetaan?

Perheyrityksessä uusi toimitusjohtaja voi kasvaa ja saada tarvittavaa kokemusta toimimalla erilaisissa rooleissa edeten portaalta toiselle yrityksen sisällä. Suositeltavaa kuitenkin on, että johtajuuteen haetaan kokemusta ja näkemystä myös työskentelemällä muissa yrityksissä.

Johtajuuden siirtämisen suunnittelu kannattaa aloittaa ajoissa. Siihen voi kuulua tulevan toimitusjohtajan muodollista ja epämuodollista koulutusta, sidosryhmien kanssa työskentelyä esim. eri projekteissa, mentorointia ja kokemusten vaihtoa samassa tilanteessa olevien kanssa. Johtajuudesta luopuvan kannattaa myös miettiä, miten hän voi tukea ja auttaa tulevaa johtajaa.

Uuden johtajan tulee olla motivoitunut ja innokas toimimaan uudessa roolissa. Hänelle pitää antaa tilaa tehdä omia päätöksiä ja omia virheitä sekä mahdollisuus oppia niistä. Jokainen toimitusjohtaja haluaa jättää oman kädenjälkensä yrityksen toimintaan.

Johtajuus voi siirtyä vaiheittain, jolloin uudella toimitusjohtajalla on mahdollisuus oppia tuntemaan yritys, sen kulttuuri ja sidosryhmät. Hän voi esim. toimia ensin liiketoiminta-alueen johtajana tai vastata tietystä projektista ennen vastuuta koko yrityksen toiminnasta.

Vastuun siirtäminen ja taka-alalle siirtyminen ei tarkoita, etteikö luopujan asiantuntemukselle ole enää tarvetta. On tärkeää, että uudella johtajalla on mahdollisuus kysyä ja sparrata kokeneemman kanssa. Yhtä tärkeää on antaa hänen tehdä kaikki päätökset.

Johtajuuden siirtäminen perheyrityksessä ei välttämättä tarkoita vain toimitusjohtajan vaihtoa. Uuden toimitusjohtajan myötä kannattaa miettiä myös johtoryhmän kokoonpanoa. Johtoryhmä on tiimi, jonka jäsenten osaaminen, kokemus ja persoonat täydentävät toisiaan.

Hallituksen on hyvä olla mukana jo alkuvaiheessa keskusteluissa, joissa pohditaan tulevan toimitusjohtajan kriteerejä. Jos hallituksessa on perheen ulkopuolisia jäseniä, heillä on omistajaperhettä neutraalimpi ja objektiivisempi näkemys siitä, millaisen toimitusjohtajan yritys tarvitsee.

Asiasanat
Johtaminen Sukupolvenvaihdos