Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Kestävyysraportointi koskee yhä useampia yrityksiä – Ota vastuullisuudesta täydet hyödyt irti!

Kirjoittanut Eeva Taimisto Vastuullisuuskonsultoinnin- ja viestinnän johtaja, Miltton

Julkaistu 23.01.2024

EU:n Kestävyysraportointidirektiivi, joka tunnetaan kirjainlyhenteestä CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) koskettaa ensimmäisiä suomalaisyrityksiä jo tänä vuonna. Direktiivin mukaanaan tuomat uudet vaatimukset pyrkivät ohjaamaan yrityksiä kohti yhdenmukaista raportointia, jotta asiakkaiden, sijoittajien, rahoittajien ja vaikkapa median olisi helpompi vertailla yrityksiä keskenään. Raportoinnissa ei tarvitse kompastua vaatimuksiin ja niiden täyttämiseen – huolellisesti laadittu vastuullisuusraportti kantaa pidemmälle ja toimii esimerkiksi markkinoinnin faktapohjaisena tukena. 

Mistä siis on kyse?

Kestävyysraportointidirektiivin tavoitteena on edistää eurooppalaisten yritysten vastuullisuustyötä. Sitä tukevat eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit antavat hyvät lähtökohdat minkä tahansa alan yrityksen vastuullisuustyön kehittämiselle. Direktiivi ohjaa yrityksia kartoittamaan vastuullisuuteen liittyvät vaikutuksensa, riippuvuutensa, riskinsä ja mahdollisuutensa, ja toimimaan niiden mukaisesti. Tarkoitus ei ole vain kehittää raportointia, vaan auttaa yrityksiä ymmärtämään vastuullisuuteen liittyviä strategisia tekijöitä.

Ketä kestävyysraportointidirektiivi koskettaa?

Vuodesta 2024 alkaen raportointi koskee suuria EU:n säännellyillä markkinoilla toimivia yli 500 työntekijän yrityksiä. Nämä yritykset raportoivat vuoden 2024 tiedot vuonna 2025 julkaistavissa raporteissa. 

Vuodesta 2025 alkaen velvollisuus laajenee listattuihin ja listaamattomiin yrityksiin, joilla täyttyy vähintään kaksi seuraavista kolmesta ehdosta: 1) taseen loppusumma vähintään 25 miljoonaa euroa, liikevaihto vähintään 50 miljoonaa euroa tilikauden aikana, palveluksessa keskimäärin 250 henkilöä. Nämä yritykset raportoivat vuoden 2025 tiedot vuodesta 2026 alkaen. 

Vuonna 2026 velvollisuus ulottuu listattuihin pk-yrityksiin sekä pieniin ja keskisuuriin luottolaitoksiin ja vakuutusyhtiöihin, joiden liikkeeseen laskema osake, velkakirja tai muu arvopaperi on kaupankäynnin kohteena arvopaperimarkkinalain tarkoitetulla säännellyllä markkinalla.

Voidakseen aloittaa raportoinnin direktiivin määräämänä vuonna, yrityksen on täytynyt selvittää raportointinsa kaksoisolennaisuusanalyysin avulla. Tämä on hyvä olla valmiina ajoissa ennen raportointivelvoitteen alkua.
 

Kannattaako pienempien yritysten vaivautua?

Eurooppalaisista kestävyysraportointistandardeista on hyvä vauhtia tulossa vastuullisuusraportoinnin “kultastandardi”, jonka ideana on tarjota yrityksistä vertailukelpoista tietoa. Tämän kehityksen kelkasta ei kokonaan kannata jättäytyä, jotta oma kilpailukyky ja kasvuvalmiudet ovat kunnossa. B2B-yritykset saattavat esimerkiksi saada uuden raportointistandardin mukaisia tietopyyntöjä asiakkailtaan ja kumppaneiltaan. 

Direktiivin ulkopuolelle jäävät pienemmät yritykset ovat oikeastaan ihanteellisessa tilanteessa – ne voivat perehtyä uuteen direktiiviin rauhassa ja aloittaa raportoimaan sen mukaan asteittain ja valikoivammin. Pienemmille yrityksille on tarjolla myös edelläkävijän paikkoja, joilla erottautua.

Mitä hyötyä tästä kaikesta nyt sitten yrityksille on?

Kestävyysraporttidirektiivi ja eurooppalaiset kestävyysraportointistandardit ovat parhaimmillaan työkalu koko yrityksen strategian ja kilpailukyvyn kehittämiseksi. Viimeistään niiden myötä vastuullisuuskysymyksistä tulee myös johdon ja hallituksen asioita. 

Raporttia voi hyödyntää konkreettisesti myös viestinnän ja markkinoinnin tukena. Kunnianhimoinen vastuullisuusraportti voi auttaa yritystä ottamaan markkinalla edelläkävijän position. Käytännössä raportin sisältämää data voi hyödyntää esimerkiksi markkinointiviestinnässä, kun asiakkaille avataan tuotteen tai palvelun hyötyjä vastuullisuusnäkökulmasta. Raportista voidaan tuottaa monenlaisia visualisoituja sisältöjä niin nettisivuille, someen kuin yritysesityksiin.

 

Miten päästä alkuun?

Kestävyysraportointidirektiivi ja sen monet yksityiskohdat voivat ensalkuun tuntua monimutkaisilta – kokonaisuus on kuitenkin looginen ja otettavissa haltuun. Ensimmäinen helppo askel on kuunnella Perheyritysten liiton ja Milttonin webinaari aiheesta. Myös verkosta löytyy paljon tietoa. Milttonilta voi myös kysyä aiheesta suoraan vaikkapa sähköpostilla – kysyminen ei maksa mitään!

 

Asiasanat