Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Kirkas suunta ja selkeät tavoitteet luovat perustan työkykyiselle yritykselle

Kirjoittanut Katja Ekman Työkykyjohtamisen kehittämispäällikkö, Elo

Julkaistu 12.05.2020

Yleensä se tarkoittaa rohkeita linjauksia sekä osaamisen kehittämistä!

Kiristyvä kilpailu sekä muuttuva toimintaympäristö haastavat yrityksiä jatkuvasti tarkastelemaan toimintaansa kriittisesti. Useimmissa organisaatioissa, aina pienimmästä pk-yrityksestä suurimpaan, hiotaan strategiaa kuumeisesti, jotta oltaisiin iskukykyisiä vastaamaan markkinoiden sekä ympäristön vaatimuksiin. Tulevaisuuden tavoitetila on mietitty ja siihen tähdätään määrätietoisesti. Kokemuksesta yrittäjätaustaisena sekä konsulttina kuitenkin tiedän, että vaikka visio ja missio ovat kirkkaana mielessä, eivät tekemiset ja linjaukset aina välttämättä tue maaliin pääsyä. Mikä tähän sitten on syynä? Sanoisin, että uskallus tehdä rohkeita päätöksiä siitä, mitä toiminnassamme säilytetään ennallaan, mitä tarvitaan lisää ja mistä meidän pitäisi luopua!  

Tie menestykseen, on uskallus tehdä päätös, että keskitytään siihen missä ollaan huippuhyviä, jopa parempia kuin kilpailijat. Tässä kohdin peräänkuulutan kriittistä tarkastelua osaamisen ja kehittämisen tarpeista. Jotta osaamisen tarpeet voidaan määritellä, tulee yrityksessä tarkkaan analysoida, osaamisen nykytila sekä tulevaisuuden tarve. Heitetään siis ilmaan yksinkertainen kysymys; miten nykyistä osaamistamme tulee kehittää, jotta se vastaa tulevaisuuden tarpeisiimme ja mitä me tarvitsemme lisää, jotta tavoitteisiin päästään? Tarvitaan siis rohkeutta kehittää nykyosaamista ja tarvittaessa resursoida sitä lisää strategisesti kriittisissä liiketoimintalinjauksissa. Myös resursointia kannattaa miettiä tarkoin. Joskus ratkaisuna on uusien osaajien rekrytointi, mutta vaihtoehtoisesti tai lisäratkaisuna, voidaan myös hyödyntää ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden palveluja. Kiteytettynä: Panostetaan entisestään vahvuuksiin sekä kyvykkyyksien ja kumppaneiden osaamisen älykkääseen hyödyntämiseen. 

Miten tämä kaikki sitten liittyy työkykyisen yrityksen saavuttamiseen ja millainen ylipäätään on työkykyinen organisaatio? Työkykyisen yrityksen työntekijöistä ihan jokaisella, on kirkkaana tieto ja ymmärrys yrityksen visiosta sekä oman työnsä tavoitteista. Tavoitteita luonnollisesti tukee ajantasainen ja riittävä osaaminen oman työn hallintaan, sekä mahdollisuus kehittyä työssään. Kehittyvä ja menestyvä liiketoiminta motivoi luonnollisesti myös johtoa, mikä heijastuu myönteisesti koko henkilöstöön. Kokemuksesta sekä roolissani työkykyjohtamisen kehittämispäällikkönä väitän, että perusta työkyvylle luodaan jo strategisissa valinnoissa. Työkyvyn ylläpito puolestaan varmistetaan kokonaisvaltaisilla ratkaisuilla, joissa keskiössä on motivoitunut, osaava sekä sitoutunut henkilöstö! 

 

–––––––––––––––––

Kirjoitus on julkaistu Perheyritys-lehdessä 1/2020

Asiasanat