Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Konfliktit perheyrityksessä

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.06.2018

Konflikteja perheyrityksessä ei kannata pelätä tai torjua, mutta niitä kannattaa pyrkiä hallitsemaan

Perhe ja yritys

Konfliktien syyt johtuvat yleensä kahden eri systeemin - perheen ja yrityksen – yhteentörmäyksestä. Nämä systeemit perustuvat eri lainalaisuuksiin. Perheeseen yhdistetään rakkaus ja tunteet, yritykseen raha ja järki. Perhe on enemmän sisäänpäin suuntautunut kuin yritys, jossa rakennetaan tulevaisuutta. Perheessä pyritään säilyttämään vakaus, yrityksessä muutos on aina läsnä. Perheen jäsenyys on yleensä elämänpituinen ja siihen kuuluu ehdoton hyväksyntä. Jäsenyys ja hyväksyntä yrityksessä perustuu suoritukseen ja tulokseen.

Konflikti sukupolvenvaihdoksessa

Konflikteja syntyy yleensä perheen ja yrityksen muutostilanteissa. Perheeseen liittyviä muutoksia ovat esim. lapsen syntymä, avioero, kuolema. Perheyrityksessä suurin muutostilanne on sukupolvenvaihdos, johon liittyy omistajuuden ja johdon muuttuminen.

Konfliktit voidaan jakaa tehtävä- ja prosessi- ja suhdekonflikteihin. Perhe omistajana aiheuttaa erityisesti suhdekonflikteja.

Perheenjäsenten välisiin konflikteihin liittyy aina tunteita. Vaikka näyttää siltä, että sisarusten konflikti liittyy rooleihin yrityksessä, niin ehkä todellinen syy onkin sisarusten kokema epäoikeudenmukainen kohtelu lapsuudessa.

Konfliktin hallinta perheyrityksessä

Perheen arvot ja kulttuuri määrittävät, miten perhe kohtaa konfliktit ja miten se niistä selviää. Moni perhe tulkitsee konfliktin uhkana perheen yhtenäisyydelle, jota halutaan vaalia viimeiseen asti. Avointa keskustelua vältetään, koska sen pelätään tuhoavan läheiset ihmissuhteet.

Konfliktien selvittely ja hallinta vaativat asian esille nostamista, osapuolien kohtaamista ja palautteen antamista. Asia kannattaa nostaa keskusteluun jo silloin kun konflikti on vasta orastamaisillaan.

 

Asiasanat
Opi Johtaminen Sukupolvenvaihdos