Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Luottamusta ei voi ostaa perheyrityksessä

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 01.10.2018

Rehellisesti toimivat ihmiset ja yritykset herättävät luottamusta. He tekevät, mitä lupaavat. Luottamus edistää sidosryhmien sitoutumista. Sidosryhmien sitoutuminen auttaa perheyrityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Perheyritys ei pysty toimimaan ilman sidosryhmien luottamusta.

Tampereen yliopiston professori Risto Harisalo ja Enston perustaja Ensio Miettinen toteavat kirjassaan ”Luottamus – pääomien pääoma”, että luottamus mahdollistaa innovaatiot, vuorovaikutuksen, rajoja ylittävät verkostot ja moraalitalouden. Ilman luottamusta ei synny muita pääomia.

Luottamuksesta kilpailuetua perheyritykselle

Perheyritykset, joiden sidosryhmäsuhteita kuvaa molemminpuolinen luottamus ja yhteistyö, saavat kilpailuetua.  Epäluottamuksesta syntyy kustannustekijä luoden vastakkainasettelua, jännitteitä ja konflikteja. 

Perheyrityksissä asiakas- ja henkilöstösuhteet ovat usein pitkiä, mitä edistää luottamuksen syntymistä. Luottamus rakennetaan kättä päälle –sopimuksilla, minkä takeeksi ei tarvita satoja sivuja sopimustekstiä. Luottamuksellisessa suhteessa pystytään helpommin keskustelemaan myös vaikeista asioista. Luottamuspääoma mitataan erityisesti vaikeissa tilanteissa.

Vastuullinen perheyritys

Pidemmällä aikavälillä kapeasti omaa etuansa ajatteleva, opportunistisesti käyttäytyvä ja muita hyväksikäyttävä perheyritys ei saavuta koskaan niin paljon kuin sitoumuksiaan noudattava ja moraalisesti toimiva perheyritys. Vastuullisesti toimivat perheyritykset auttavat sidosryhmiä saavuttamaan myös heidän omat tavoitteensa.

Luottamus sukupolvenvaihdoksessa

Sukupolvenvaihdoksen onnistuminen edellyttää erityisesti luopujan luottamusta jatkajan kykyihin viedä yritystä eteenpäin. Jatkajalla pitää olla tarvittavaa osaamista ja kokemusta, jotta myös yrityksen henkilöstö ja asiakkaat luottavat yrityksen jatkuvuuteen.

Ihmisten ja yritysten välisen luottamuksen syntyminen edellyttää lojaalisuutta, joka ilmenee tahtona olla vahingoittamatta toista. Se edellyttää myös avoimuutta, toisten arvostamista, saatavilla oloa ja käytöksen ennakoitavuutta. Luottamus ei ole ostettavissa. Se ansaitaan teoilla.

Asiasanat
Opi Omistajuus Sukupolvenvaihdos Työelämä