Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Mikä on perheen käsikirja

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.09.2018

Perheen käsikirjan tavoitteena on määritellä, miten perhe tuo lisäarvoa perheyrityksen toimintaan ja millä ”säännöillä” perhe toimii. Se selkeyttää omistajaperheen ja perheyrityksen suhdetta.

Perhe, yritys ja omistajuus

Perheen käsikirjassa yhdistyvät perheen toiveet, perheyrityksen tarpeet ja omistajan odotukset. Sen ensisijaisena tavoitteena on edistää perheen yhtenäisyyttä ja keskinäistä luottamusta sekä innostaa tulevia sukupolvia perheyrityksen omistamiseen.

Käsikirjassa määriteltyjen pelisääntöjen tavoitteena on vähentää väärinymmärryksiä ja edistää oikeudenmukaisuuden tunnetta. Pelisääntöjen olemassaolo vähentää myös konfliktitilanteita ja auttaa niiden hallinnassa.

Prosessi ehkä lopputulosta tärkeämpi

Käsikirja voi olla lyhyt tai se voi olla pidempi ja yksityiskohtaisempi. Sen tekeminen on prosessi, joka pakottaa keskustelemaan perheen arvoista ja tavoitteista. Käsikirjan tekeminen kehittää perheessä tavoitteellista päätöksentekoa.

Prosessi on siten vähintään yhtä tärkeä kuin lopputulos. Prosessi etenee yleensä nopeammin, jos sitä on vetämässä perheen ulkopuolinen asiantuntija.

Käsikirjan kirjoittamiseen on hyvä saada mukaan usea, eri roolissa oleva perheenjäsen. Tämä edistää perheen sitoutumista.

Perheen käsikirja käytännössä

Perheen säännöt ja toimintaperiaatteet kannattaa kirjata ennen kuin asia tulee ajankohtaiseksi, esim. millä säännöillä perheenjäsen voidaan palkata yritykseen töihin. 

Osa perheen käsikirjan sisällöstä voi olla kirjattuna myös osakassopimukseen tai yhtiöjärjestykseen. Tällöin kirjatut asiat ovat laillisesti sitovia.

Säännöillä ei kuitenkaan tee mitään, jos ei niitä noudateta käytännössä. 

Käsikirjaa pitää myös uudistaa aika ajoin toimintaympäristön, perheen ja yrityksen tilanteen muuttuessa. Käsikirjaa arvioidaan ja tarkistetaan, jotta se pysyy ajan tasalla. Tämä ei ole merkki epäonnistumisesta.

Asiasanat
Opi Omistajuus Vastuullisuus