Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Miten omistajan tulisi tulkita perheyrityksen tilinpäätöstä?

Julkaistu 01.10.2020

Perheyrityksen omistaja katsoo usein tilinpäätöstä ja yhtiön numeroita monesta näkökulmasta. Omistaja saattaa samaan aikaan istua myös toimitusjohtajan tuolilla tai esimerkiksi yrityksen hallituksessa. Kaikissa rooleissa on hyvä ymmärtää tilinpäätöksen ja yrityksen tunnuslukuja.

Mitä tunnuslukujen taustalla on?

Vaikka tilinpäätöksen luvut ovat tärkeitä, niitä katsomalla ei voi tietää yhtiön tilannetta –­ sitä varten tulee ymmärtää, mistä luvuissa on kysymys. Tilinpäätöksessä tuloslaskelma kertoo yhtiön tilikauden taloudellisen tuloksen ja tase tilinpäätöspäivän varallisuus- ja velka-aseman. On hyvä muistaa, että tilinpäätös kertoo historiaa eikä siis ole tae tai näkymä tulevaisuudesta.

Olennaista on ymmärtää tilinpäätöksen tiedoissa näkyvät trendit ja muutokset. Miten tiedot vertautuvat esimerkiksi edellisten vuosien vastaaviin? Entä mikä on toteuma suhteessa odotuksiin ja laadittuun budjettiin? Ennen kaikkea tärkeää on analysoida, mikä muutoksia selittää. Esimerkiksi vuoden 2020 tilinpäätöksiä laadittaessa monella yrityksellä on nähtävissä koronapandemian vaikutukset.

Ennen kaikkea tärkeää on analysoida, mikä mahdollisia muutoksia edellisiin vuosiin selittää.

Paneudu tilinpäätökseen ajoissa

Jos yritystä vetää ulkopuolinen toimitusjohtaja, operatiivisella johdolla ja omistajalla ole aina samat tavoitteet. Operatiivisesta toiminnasta ulkopuolisten omistajien kannattaa pyytää tilinpäätös luettavaksi ajoissa ennen yhtiökokousta.

Lisäksi omistajan on hyvä ymmärtää, missä kohdissa tilinpäätöstä yrityksen tulokseen voi vaikuttaa. Monta tilinpäätöksen riviä voi suhteuttaa kirjanpidollisilla valinnoilla ja laskentaperiaatteilla. Näitä ovat esimerkiksi poistoaikojen valinta.

Viimeinen vinkki: lue myös liitetiedot. Tilinpäätöksen liitteistä voi nimittäin löytyä tietoa, joka ei näy luvuissa suoraan.

Omistaja, tutki ainakin nämä tunnusluvut:

Kannattavuus

Yrityksen kannattavuudesta saa tietoa selvittämällä esimerkiksi oman pääoman tuottoprosentin (ROE), joka kertoo, kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROCE) mittaa tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle korkoa tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle.

Kannattavuudesta kertovat myös esimerkiksi käyttökate, eli liiketoiminnan tulos ennen poistoja, rahoituseriä ja veroja, ja nettotulos, eli käytännössä yrityksen omistajille jäävä osuus tilikauden tuloksesta.

Vakavaraisuus

Vakavaraisuudesta kertovat muiden muassa omavaraisuusaste ja nettovelkaantumisaste. Omavaraisuusaste kertoo oman ja vieraan pääoman välisen suhteen, ja sitä voivat katsoa kiinnostuneena myös mahdolliset sijoittajat ja rahoittajat. Nettovelkaantumisaste taas mittaa yrityksen korollisen nettovelan ja oman pääoman suhdetta – mitä korkeampi arvo on, sitä korkeampi on myös yrityksen velkaantuneisuus.

Maksuvalmius

Current ratio ja happotestiksikin kutsuttu quick ratio kuvaavat, kuinka suuren osan lyhytaikaisista veloista yritys kykenisi maksamaan, jos toiminta yllättäen lopetettaisiin. Quick ratioon lasketaan vain nopeasti rahaksi muutettavat omaisuuserät, current ratioon luetaan mukaan myös yrityksen vaihto-omaisuus.

Oletko perhyrityksen omistaja, yrittäjä tai kenties tuleva jatkaja? Mikäli haluat oppia lisää omistajuudesta, johtamista, taloudesta  tai sukupolvenvaihdokseen ja esimerkiksi vastuullisuuteen liittyviät asiat kiinnostavat, tutustu Perheyritysten liiton tapahtumiin ja valmennustarjontaan täällä.

 

Asiasanat
Opi Omistajuus