Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Miten valmentaa perheyrityksen omistajia

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.06.2018

Vastuulliseen omistajuuteen valmentaminen on järjestelmällistä työtä, jonka perusta on kasvatuksen arkipäiväisissä tilanteissa lapsuudesta alkaen.

Paljon hyötyjä

Omistajien valmentamisen hyötyjä ovat mm:

  • Auttaa seuraavaa sukupolvea valmistautumaan tuleviin rooleihin ja vastuihin
  • Opettaa tiimityöskentelyä
  • Helpottaa omien ja muiden vahvuuksien tunnistamista
  • Edistää erilaisten näkökulmien ymmärtämistä
  • Voimistaa perhesuhteita ja luottamusta
  • Lisää sitoutumista yrityksen jatkuvuuteen

Muodollisen valmennuksen teemat liittyvät perheyrityksen liiketoimintaan, omistajuuteen ja perheeseen. Valmennuksien sisällöt riippuvat omistajien tulevista rooleista. 

Erilaista osaamista eri rooleissa

Vastuullinen omistaja, jolla ei ole operatiivista tai hallituksen jäsenen roolia kannattaa myös huomioida valmennuksia suunniteltaessa. Hänelle ehkä riittää tieto ja ymmärrys yrityksen historiasta ja nykypäivästä ja tilinpäätöksen lukutaito, kun taas operatiivinen omistaja kaipaa tukea johtamiseen ja hallituksen jäsen strategiseen ajatteluun ja toimintaympäristön muutosten havaitsemiseen.

Kaikkien perheyrityksen omistajien on hyvä tietää perheyrityksen hallintarakenteet: mitkä ovat eri elinten tehtävät, millainen on päätöksentekoprosessi ja miten he voivat missäkin elimessä vaikuttaa. Hallitustyö ja perheneuvostotoiminta ovat tärkeitä perheyrityksen omistajan valmennusteemoja.

Yhdessä tekemistä

Jotta perheyrityksen omistajaperhe toimisi tehokkaasti yhdessä, on hyvä olla perillä konfliktin hallinnasta, tiimityöskentelyn ja dialogisen keskustelun periaatteista sekä omista vahvuuksista ja heikkouksista.

Hyviä tapoja oppia ovat keskustelut toisten perheyritysten omistajaperheiden kanssa, perheyrityskonferenssit Suomessa ja maailmalla. Ei kannata myöskään unohtaa omistajien keskusteluja ja yhteisiä tapaamisia oman perheyrityksen tilintarkastajan, johdon ja hallituksen jäsenten kanssa. Kannattaa myös osallistua Perheyritysten liiton valmennuksiin!

Asiasanat
Opi Omistajuus Sukupolvenvaihdos Vastuullisuus