Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Omistaja- ja perheneuvosto edistävät perheyrityksen omistajuutta

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 05.10.2018

Omistaja- ja perheneuvoston perustamisen lähtökohtana perheyrityksessä on omistajan roolin ymmärtäminen sekä perheen tai suvun jäsenten keskinäinen yhteydenpito. Neuvostot ovat parhaimmillaan kokonaisvaltaisia omistajuuteen sitouttavia foorumeja.

Omistajastrategia

Omistajaneuvoston tarkoituksena on omistajastrategian luominen ja omistajuuden vahvistaminen. Omistajastrategia on hyvä kirjata ja saattaa kaikkien omistajien, hallituksen ja yrityksen johdon tietoon.

Omistajien tahtotilan lisäksi omistajaneuvostossa voidaan käsitellä yhtiön tapahtumia ja tuloksia sekä pohjustaa perheyrityksen hallituksen jäsenen valintaa.

Suvun jäsenten vuorovaikutusta

Perheneuvosto keskittyy perheen vahvistamiseen omistajaperheenä. Sen toiminnan tavoitteena on ylläpitää ja edistää suvun jäsenten yhtenäisyyttä ja vuorovaikutusta. Pienemmässä yrityksessä ja perheessä myös omistajuuteen liittyviä asioita voidaan käsitellä perheneuvostossa.

On tärkeää, että perheyrityksessä on olemassa eri foorumit eri keskusteluille. Yhtä tärkeää on myös miettiä, miten nämä foorumit toimivat yhdessä, ja miten niiden toiminnasta ja päätöksistä viestitään eri sidosryhmille. Niiden tehtävät ja roolit pitää olla selkeät, jotta vältytään turhilta konflikteilta.

Perhe- ja omistajaneuvoston ovat vailla juridista asemaa, mutta ne toimivat virallisia elimiä (yhtiökokous ja hallitus) täydentävinä vuorovaikutuksen kanavina, erityisesti perheen kesken. Jos neuvostoille halutaan virallinen asema, ne voivat toimia hallintoneuvostona.

Asiasanat
Opi Omistajuus