Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Millainen on perheyrityksen omistajaperheen johtaja?

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.09.2018

Perheyritys koostuu kolmesta systeemistä, joita kaikkia pitää johtaa. Yleensä keskitytään vain yrityksen johtamiseen. Omistajaperhettä pitää myös johtaa, erityisesti silloin, kun omistajat ja perheenjäsenet eivät enää mahdu saman pöydän ympärille.

Perheen hyväksi

Omistajaperheen johtajat ovat katalyyttejä, jotka johtavat, innostavat ja kehittävät omistajaperhettä vastuullisiksi ja sitoutuneiksi omistajiksi. He investoivat omaa aikaansa ja energiaansa koko perheen hyväksi.

Omistajaperheen johtajaa ei välttämättä valita tietoisesti. Tehtävään yleensä valikoituu joku omistajista tekemisen kautta: joku kokee tehtävän tärkeäksi, ja ottaa sen vastuulleen tai toiset asettavat vastuun hänelle ehkä vähän huomaamattakin. 

Tärkeää ihmisten väliset suhteet

Omistajaperheen johtamisen auktoriteetin lähde ei ole hierarkia, vaan ihmisten väliset suhteet. Omistajaperheen johtajalla on yleensä vahvat sosiaaliset taidot. Hänellä on malttia kuunnella kaikkien mielipiteitä. Hän itse viestii tehokkaasti, asiallisesti ja tasapuolisesti.

Sosiaalisiin taitoihin kuuluu myös sillan rakentaminen eri sukupolvien ja eri näkökulmien välille. Tämän takia omistajaperheen johtaja saa toisten arvostuksen, kunnioituksen ja luottamuksen. Ilman niitä hän ei voi toimia menestyksekkäästi. 

Omistajastrategia – omistajien yhteinen tahtotila

Omistajaperheen johtajan tärkein tehtävä on saada omistajat muodostamaan yhteinen tahtotila – omistajastrategia. Yksittäisten omistajien tavoitteiden yhdistäminen yhdeksi visioksi, johon kaikki omistajat ovat sitoutuneet, on ensiarvoisen tärkeää yrityksen kehittämisen kannalta.

Omistajaperheen johtajuus vaatii myös kaikkien omistajien ja perheenjäsenten vahvuuksien tunnistamista ja niiden hyödyntämistä omistajaperheen ja yrityksen hyväksi. Johtaja ei toimi yksin, vaan yhdessä muiden kanssa. 

Jos omistajaperhettä ei johdeta, uhkana on sitoutumaton, hajanainen, erimielinen ja riitaisa omistajajoukko, joka pahimmassa tapauksessa on yrityksen menestyksen este.

Asiasanat
Opi Johtaminen Omistajuus