Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Omistajastrategia osana yrityksen strategiaprosessia

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 02.03.2017

Aivan kuten yritys tarvitsee strategian, myös laajemmin omistetun perheyrityksen omistajat tarvitsevat omistajastrategian.

Omistajastrategiassa määritellään omistajien missio, visio ja arvot. Siinä myös määritellään omistajien tavoitteet yritystoiminnalle.

Omistajastrategian pitää olla linjassa yrityksen strategian kanssa. Tämän varmistamiseksi perheyrityksen hallintotavan on sallittava omistuksen ja johdon vuoropuhelu. Strategian suunnittelu, valinta ja toteutus vaativat tehokkaita suunnitteluprosesseja, joissa yhdistyvät omistajastrategia ja liiketoimintastrategia.

Yrityksen johdon pitää olla tietoinen omistajien odottamista tuotoista, kasvutavoitteista ja riskinsietokyvystä suunnitellessaan yrityksen strategiaa. Toisaalta omistajien pitää tietää yrityksen markkina-asemasta, mahdollisuuksista ja uhista sekä vahvuuksista ja heikkouksista, jotta omistajastrategia olisi realistinen.

Omistajastrategian pitää kuulua osana yrityksen strategiaprosessiin. Omistajien keskusteluyhteys yrityksen johtoon pitää olla systemaattista. Omistaja- ja liiketoimintastrategiaa luotaessa yrityksen johdossa toimivalla omistaja-perheenjäsenellä on merkittävä rooli, koska hän on mukana molemmissa prosesseissa.

Asiasanat
Omistajuus