Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Omistajastrategian hyödyt

Kirjoittanut Peter Therman Partner, P. Therman Consulting Oy

Julkaistu 20.05.2019

Mikä on omistajastrategia ja miten sen laatiminen hyödyttää perheyrityksiä?

Omistajastrategian avulla voidaan vastata kysymyksiin miksi ja millä tavalla omistamme. Perheyrityksen omistaja ei aina pyri pelkästään taloudellisiin hyötyihin. Omistajan velvollisuutena on myös varmistaa perityn yrityksen säilyttäminen suvun hallussa ja omistajuuden siirtäminen seuraaville sukupolville.

Omistajastrategian selkeimmät hyödyt näkyvät yrityksen hallintaketjun sekä roolien ja vastuiden selkeydessä. Kokemukseni mukaan nämä kaksi kokonaisuutta ovat menestyksekkään perheyrityksen kulmakiviä. Kun päätöksenteon vastuut ja vaatimukset ovat selkeät, kukin osallinen osaa toimia oman roolinsa vaatimusten mukaisesti kaikissa tilanteissa.

Omistajastrategiaprosessin aikana keskitytään hallintaketjun, roolien ja vastuiden selkeyttämiseen. Keskusteluissa lähestytään aiheita eri näkökulmista, jotta roolit ja vastuut ovat varmasti kaikille sidosryhmille oikeat, toimivat, läpinäkyvät ja oikeudenmukaiset.

Perheyrityksille luodaan parhaat edellytykset menestyä yli sukupolvien, kun varmistetaan, että päätöksenteko on ketterää ja että yrityksen hallintaketjussa on kyvykkäimmät henkilöt päättämässä yrityksen strategiasta.

Omistajastrategia konkretisoi yrityksen omistajien visiot ja suunnitelmat. Parhaassa tapauksessa omistajastrategia ohjaa yrityksen strategiatyöskentelyä pitkäjänteisesti. Yrityksen johto, hallitus ja omistajat suunnittelevat strategiansa eri aikajänteillä. Omistajastrategia luo raamit ja linjaukset yrityksen toiminnalle ja strategian suunnittelulle.

Jokainen omistajastrategia on ainutlaatuinen ja räätälöity kyseiselle yritykselle. Sisällöltään yritysten omistajastrategiat seuraavat kuitenkin usein samaa rakennetta, ainakin otsikkotasolla.

Kirjoitus on lyhennelmä Peter Thermanin kirjoituksesta Osaava omistaja -kirjassa.

Tule kuulemaan lisää Peterin ajatuksia omistajastrategiasta Omistamisen taito -valmennusohjelmaan 19.9.2019!

Asiasanat
Omistajuus