Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Osakassopimus perheyrityksessä - mitä ja miten?

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 27.11.2018

Asianajotoimisto Evershedsin osakkaat Olli Iirola ja Peter Salovaara kertoivat Perheyritysten liiton aamutilaisuudessa perheyritysten osakassopimuksista.

Osakassopimus antaa päätöksenteolle raamit ja auttaa välttämään riitatilanteita. Osakassopimus on hyvä laatia, kun yhtiöllä on enemmän kuin yksi omistaja. Erityisesti sukupolvenvaihdoksessa osakassopimuksen tekeminen on tarkoituksenmukaista. 

Osakassopimuksessa voidaan sopia muun muassa tiedonsaannista, osingonjaosta, omistajien mahdollisuudesta osallistua hallintoon ja johtoon tai erityisen tärkeisiin päätöksiin. Perheyrityksissä usein sovitaan myös palkoista, passiivisten omistajien roolista ja osakkeiden luovutuksesta.

Osakassopimus on tehokkain, jos kaikki, myös tulevat omistajat, ovat mukana. Pääomistajilla ja pienomistajilla voi olla erityyppisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Perheyrityksissä voi olla esimerkiksi eri osakassopimus perheenjäsenille ja perheen ulkopuolisille avainhenkilöille.

Perheyrityksissä osakassopimuksen laatimisen yhteydessä tulee huomioida myös perheoikeudelliset seikat. Näitä ovat muun muassa järjestelyt avioeron varalta, alaikäisten omistajien edunvalvonta ja kuolemantilanteisiin varautuminen.

Osakassopimusmallit antavat tukea sopimuksen laatimiseen, mutta perheyrityksissä räätälöinti on yleensä aina tarpeen. Mallit ohjaavat ehkä liikaa ajatusprosessia. Usein on tarpeellista keskustella yhdessä puhtaalta pöydältä, mitä omistajat omistajuudellaan tavoittelevat.

Yhtiön rahoituksesta voidaan osakassopimukseen kirjata, onko omistajalla oikeus tai velvollisuus osallistua osakeanteihin esimerkiksi omistuksensa mukaisessa suhteessa. 

Pääsääntöisesti omistajilla on tasavertainen asema, mutta osakassopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi eri osakesarjoista. Äänivallattomia ja yhtiöjärjestyksen mukaan lunastusehtoisia osakkeita voidaan antaa avainhenkilöille.

Osakassopimusta tehtäessä on hyvä miettiä myös sanktiot sitä rikottaessa.

Asiasanat
Opi Omistajuus