Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Pääomasijoittaja perheyrityksen kasvun kumppanina

Kirjoittanut Juulia Korkiavaara

Viestintäpäällikkö, Pääomasijoittajat ry

Julkaistu 26.03.2024

Moni yrittäjä harkitsee pääomasijoitusta yrityksensä kasvun vauhdittamisen tueksi. Eikä syyttä – pääomasijoittajilla on ollut merkittävä rooli suomalaisten yritysten kasvattamisessa, ja esimerkiksi Suomen 500 liikevaihdoltaan suurimman yrityksen listalle viimeisten kymmenen vuoden aikana nousseista yrityksistä peräti 30 % on pääomasijoitustaustaisia.

Myös perheyritysten joukosta löytyy monta yhdessä pääomasijoittajan kanssa rakennettua kasvutarinaa, mutta Perheyritysten liiton vuonna 2021 tekemän kyselyn mukaan edellisen kolmen vuoden aikana rahoitusta hakeneista yrityksistä vain alle 6 % oli hakenut sitä pääomasijoittajilta. Uuden omistajan ottaminen mukaan voikin tuntua perheyrityksessä suurelta askeleelta ja herättää erilaisia kysymyksiä. Tässä artikkelissa pyritään vastaamaan perheyrittäjiä usein askarruttaviin kysymyksiin.
 

Mikä on pääomasijoittajan rooli kasvun rakentamisessa?

Perheyrityksen kasvupolulle pääomasijoittaja hyppää mukaan tyypillisesti kolmessa erilaisessa tilanteessa; kun perhe haluaa uudistaa yhtiötä ja kaipaa kasvun tueksi myös ulkopuolista osaamista, sukupolvenvaihdoksen yhteydessä sekä silloin, kun yritykselle ei löydy jatkajaa perheen sisältä – siis erilaisissa kasvuun ja kehittämiseen liittyvissä taitekohdissa yrityksen matkan varrella. 

Pääomasijoittajat ovat aktiivisia omistajia, jotka tuovat kohdeyrityksiinsä rahoituksen lisäksi esimerkiksi laajat verkostonsa ja ammattimaista otetta hallitustyöskentelyyn, ja sparraavat johtoa strategisissa kysymyksissä. Pääomasijoittajilla on laajasti kokemusta kasvutarinoiden luomisesta erilaisissa yrityksissä, ja näitä oppejaan he pystyvät tuomaan uusien kohdeyritysten käyttöön.

Jo ennen sijoituksen tekemistä pääomasijoittaja luo yrityksen johdon ja nykyisten omistajien kanssa yhteisen kasvusuunnitelman, jonka pohjalta yhteistyötä lähdetään rakentamaan. Vaikka keskustelu pääomasijoittajan kanssa ei johtaisi lopulta sijoitukseen, voi jo sijoittajien kanssa käydyistä keskusteluista saada ajatuksia yrityksen kehittämiseen.

Perheen rooli yrityksessä pääomasijoittajan mukaantulon jälkeen – pelkääjän paikalla vai aktiivisena kumppanina?

Perheen rooliin uuden omistajan mukaan tulon jälkeen voi liittyä paljon kysymyksiä; Voiko perheen edustajia jäädä hallitukseen? Entä operatiiviseen johtoon? Voiko perhe säilyttää yrityksessä kontrollin?

Suomessa on sekä enemmistö- että vähemmistösijoituksia tekeviä pääomasijoittajia. Jos perheyrittäjä haluaa säilyttää enemmistöomistuksen yrityksestään, voi kumppanuus vähemmistösijoittajan kanssa olla luonteva vaihtoehto. Usein myös silloin, kun pääomasijoittaja tulee yritykseen enemmistöomistajaksi, myyjät sijoittavat osan saamastaan kauppahinnasta takaisin yritykseen ja jäävät siten merkittäviksi vähemmistöomistajiksi. Yrittäjävetoisessa firmassa yrittäjä jää usein myös operatiiviseen johtoon. 

Yhteistyö pääomasijoittajan kanssa on ennen kaikkea kumppanuutta yrityksen kasvua rakentaessa. Pääomasijoittajia on erilaisia, ja erilaisiin tilanteisiin on löydettävissä ratkaisuja. Suunnitelmat jatkosta tehdään yhdessä johdon ja nykyisen omistajan kanssa, jotta löydetään kaikille sopiva etenemismalli.

Pääomasijoituksen kiertokulkuun kuuluu myös irtautuminen – mitä tapahtuu sijoittajan irtautuessa?

Pääomasijoitusrahastojen sijoitettavat varat kerätään rahastosijoittajilta, kuten eläkeyhtiöiltä, vakuutusyhtiöiltä ja perheiden sijoitusyhtiöiltä, ja päämääränä on tuottaa voittoa rahastoon sijoittaneille tahoille. On tärkeää tiedostaa, että pääomasijoittaja on aina väliaikainen omistaja, jonka tavoitteena on kasvattaa yrityksen arvoa ja irtautua kohdeyrityksestä 3-7 vuoden sisällä, jolloin tuotot kotiutetaan myös rahastosijoittajille. Irtautumiskeinoja ovat esimerkiksi pörssilistautuminen, myynti toiselle pääomasijoittajalle ja teollinen yrityskauppa.

Jos yrittäjäperhe jää yrityksen osaomistajaksi pääomasijoittajan mukaan tulon jälkeen, on tärkeää varautua pääomasijoittajan irtautumiseen ja tiedostaa siihen liittyvät vaihtoehdot – esimerkiksi teollisessa yrityskaupassa osakkeet myydään yleensä kokonaisuudessaan ostajalle, kun taas yrityksen listautuessa pörssiin perhe voi edelleen jatkaa yrityksen omistajana.

Edessä siintävästä irtautumisesta ja siihen liittyvistä suunnitelmista ja vaihtoehdoista kannattaakin keskustella avoimesti potentiaalisen sijoittajan kanssa ennen sijoituspäätöksen tekemistä.

Tärkeintä on löytää oikea kumppani – miten arvot ja suunnitelmat kohtaavat?

Etenkin perheyrittäjälle yrityksen DNA:n – brändin, arvojen, yrityskulttuurin – säilymisen varmistaminen on usein ensiarvoisen tärkeää. Onnistuneen yhteistyön takaamiseksi onkin olennaista löytää juuri omalle yritykselleen sopiva pääomasijoittaja. 

Eri sijoittajiin on hyvä tutustua huolella: kohtaavatko sijoittajan ja perheyrityksen arvot? Millaista toimialaosaamista ja verkostoja sijoittajalla on? Millaisia kasvutarinoita sijoittaja on aiemmin pystynyt rakentamaan? Millaisia toimintatapoja sijoittajalla on yrityksen kehittämisessä? Kannattaa etsiä tietoa pääomasijoittajan aiemmista sijoituskohteista ja nykyisistä salkkuyrityksistä, ja jopa soittaa muille yrittäjille ja kysyä, millaista yhteistyö sijoittajan kanssa on ollut.

Yhteistyö pääomasijoittajan kanssa on tiivistä, minkä vuoksi myös henkilökemioiden merkitys korostuu. Sijoittajan ja yhtiön johdon yhteistyössä hyvä, toimiva ja luottamuksellinen suhde on aina iso osa onnistunutta pääomasijoitusta.

 

Mikäli pääomasijoitus tuntuu yrityksellesi potentiaaliselta vaihtoehdolta, kannattaa sijoittajiin olla rohkeasti yhteydessä ja keskustella eri vaihtoehdoista. Pääomasijoittajat ry:n verkkosivuilta löytyy lisätietoja sijoituksen hakemisesta sekä sijoittajahakukone, jonka avulla pääsee alkuun sopivan sijoittajan etsimisessä. 

Asiasanat