Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Perheen käsikirjan sisältö

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 22.09.2018

Perheyrityksissä on erilaisia perheitä, joilla on myös erilaisia sääntöjä ja toimintaperiaatteita. Perheen käsikirjan sisältö riippuu perheen tarpeista, koosta, perheyrityksen elinkaaren vaiheesta ja toimintaympäristöstä.

Ei ole olemassa oikeita vastauksia. Jokaisen perheen ja perheyrityksen pitää löytää heille oikeat vastaukset. Oikeiden vastausten löytäminen vaatii keskustelua. Se kannattaa tehdä sen pienemmässä piirissä ja sitten avata keskustelu kaikille omistajille ja perheen jäsenille.

Perheen käsikirjan sisältö kattaa yleensä alla olevat teemat:

 • Identiteetti
  • historia
  • arvot
  • kulttuuri
 • Omistaminen
  • missio ja visio
  • kriteerit
  • osingon jakopolitiikka
  • irtautuminen
  • avioehdot
  • hyväntekeväisyys
 • Perheen hallinta
  • jäsenyys
  • perheneuvosto
  • viestintä
  • konfliktien ratkaisu
  • tapaamiset
 • Perheenjäsen yrityksessä
  • kriteerit
  • valintaprosessi
  • raportointi
  • arviointi
  • palkitseminen
  • eläkkeelle jääminen
 • Sukupolvenvaihdos
  • suunnittelu
  • seuraajapolven valmennus
  • luopujapolven rooli

Perheen käsikirjaa tehdessä ei välttämättä tarvitse miettiä kaikkia teemoja yhtä aikaa, vaan se voidaan koostaa osissa tai keskittyä vain joihinkin osioihin. Perheen käsikirjan sisältöön kannattaa aika ajoin palata ja miettiä sen päivittämistä.

Asiasanat
Opi Omistajuus Sukupolvenvaihdos