Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Perheen ulkopuolinen hallituksen jäsen perheyrityksessä

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 22.01.2018

Perheyritysten liiton jäsenyrityksistä 55 % on perheen ulkopuolisia hallituksen jäseniä. Kolmasosalla jäsenyrityksistä hallituksessa on useampi kuin yksi perheen ulkopuolinen jäsen. Kun ulkopuolisia on kaksi, he saavat tarvittaessa tukea toisiltaan omistajajoukon keskellä.

Kysyimme jäseniltämme ja muutamalta pitkäaikaiselta perheyrityksen perheen ulkopuoliselta hallituksen jäseneltä, miten heidän mielestään perheyritys hyötyy ulkopuolisesta osaamisesta. Koostimme tuloksista Board Composition and Non-family Board Members -julkaisun.

Strategia määrittää tarpeen

Perheyrityksen eri elinkaaren vaiheissa tarvitaan erilaista osaamista, jota ei välttämättä löydy suvusta. Perheyrityksen strategian pitäisi määrittää, mitä osaamista yritys tarvitsee. Osaamisen lisäksi ulkopuolinen tuo kriittistä näkemystä ja hänen on helpompi kyseenalaistaa.

Perheen ulkopuolinen hallituksen jäsen tuo myös kokemusta toisista yrityksistä. Varsinkin pienessä perheyrityksessä hallituksen kokous voi muistuttaa perhekokousta tai johtoryhmän kokousta. Ulkopuolinen hallituksen jäsen tuo ryhtiä kokouskäytäntöihin ja kokouksessa keskusteltaviin asioihin. 

Kokemuksensa ja osaamisensa lisäksi perheen ulkopuolinen hallituksen jäsen laajentaa perheyrityksen verkostoja. Heidän verkostojensa kautta voi avautua esim. uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Rooli perheyrityksen sukupolvenvaihdoksessa

Sukupolvenvaihdostilanteissa hallituksen ulkopuolinen jäsen voi olla aloitteentekijä tai hän voi mentoroida nuoria hallituksen jäseniä tai uutta toimitusjohtajaa. Kun mentori ei kuulu perheeseen, sukulaisuussuhteisiin liittyvät tunteet eivät häiritse mentorointisuhdetta.

Panosta valintaan

Perheen ulkopuolista hallituksen jäsentä rekrytoidessa kannattaa lähteä merta edemmäksi kalaan. Omista verkostoista ei välttämättä löydy oikeaa osaamista, ja ystävän on vaikeampi esittää kriittisiä näkökulmia. 

Perheen ulkopuolisen hallituksen jäsenen etsintään kannattaa panostaa aikaa ja energiaa. Huolellinen valintaprosessi maksaa itsensä takaisin, kun oikea hallituksen jäsen löytyy. Perheyrityksen hallitusta on hyvä tarkastella kokonaisuutena, jossa yksittäisten jäsenten osaamiset täydentävät toisiaan.

Jotta perheen ulkopuolisen jäsenen osaamisesta saa täyden hyödyn, pitää osata ottaa vastaan palautetta ja olla avoin uusille näkökulmille. Toisaalta ulkopuolinen jäsen kannattaa tutustuttaa perheen arvoihin ja perheyrityksen historiaan sekä varmistaa avoin tiedonkulku.

95 % PL:n syksyn 2015 kyselyyn vastanneista perheyrittäjistä suositteli perheen ulkopuolista hallituksen jäsentä. Joko perheyrityksessäsi hyödynnetään perheen ulkopuolisen hallituksen jäsenen osaamista ja kokemusta?

Asiasanat
Opi Hallitustyö