Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Perhepääoma tuo perheyritykseen kilpailuetua

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 01.10.2018

Perheen mukana olo perheyrityksessä omistajina, hallituksen jäseninä tai operatiivisessa toiminnassa antaa yritykselle mahdollisuuden perheeseen perustuvaan kilpailuetuun. Perhe ja perheen jäsenten väliset suhteet tuovat lisäarvoa yritykselle.

Hay Groupin yhdessä Exevon (Moody’s:n tutkimusyksikkö) kanssa toteuttaman kansainvälisen tutkimuksen mukaan erityisen ketterien ja kasvukykyisten perheyritysten takana on selkeästi tunnistettavia ja mitattavia tekijöitä, jotka muodostavat perhepääoman. 

Perhepääoma kehittyy ajan myötä

Perhepääoma selittää lähes 30 % perheyrityksen jatkuvuudesta ja pitkäjänteisestä, vuosikymmenien menestyksestä. Uskomus siitä, että perheen pitäisi mahdollisimman nopeasti häivyttää itsensä yrityksen toiminnasta ja antaa se täysin ammattijohdon käsiin on myytti. 

Perhepääoma erottaa perheyritykset muista yrityksistä. Perhepääomaa ei voi ostaa, vaan se kehittyy omistajaperheissä ajan myötä. Jokaiselle perheyritykselle muodostuu omanlaisensa perhepääoma, joka tekee niistä erityisiä.

Perheyrityksen osaamispääoma

Osaamispääoma tarkoittaa perheen aikojen saatossa luomaa osaamista liiketoiminnan johtamisesta, ansaintalogiikasta, keskeisistä markkinoista jne. Osaaminen auttaa perhettä määrittelemään perheyritykselle vision ja tekemään laadukkaampia päätöksiä esim. investoinneista, yritysostoista, avainrekrytoinneista ja strategiasta. Menestyneimmät perheyritykset vaalivat tätä osaamista ja varmistavat, ettei se katoa sukupolvenvaihdosten yhteydessä. 

Perheyrityksen sosiaalinen pääoma

Perhe tuo perheyritykseen myös sosiaalista pääomaa. Perheen jäsenteen pitkäjänteiset, henkilökohtaiset suhteet asiakkaisiin, henkilöstöön, alihankkijoihin ja yhteistyökumppaneihin hyödyttävät perheyritystä. Osa näistä suhteista siirtyy jopa sukupolvelta toiselle. Pitkäjänteiset suhteet luovat sidosryhmien keskuudessa luottamusta perheyrityksen toimintaan.

Perheen jäsenten keskinäinen hyvä vuorovaikutus tuo myös pääomaa perheyritykselle. Perheen jäsenten aktiivinen keskustelu mahdollistaa perheen yhteisen jaetun vision ja strategian määrittämisen omistajina sekä vahvistaa perheen jäsenten yhteenkuuluvuutta. Perheen identiteetti ja tavoitteet perheyrityksen omistajana myös kirkastuvat. Avoimella keskustelulla lisäksi omistajien erilaisten roolien velvollisuudet ja oikeudet selkiytyvät.

Perheyrityksen periaatepääoma

Periaatepääomaviittaa arvoihin ja etiikkaan perustuvaan hallintotapaan, jolla perhe ohjaa yrityksen päätöksentekoa. Menestyvät perheyritykset hallinnoivat yrityksen lisäksi myös perhettä.  Hallintotapa nojaa perheen arvoihin, ja se sisältää käytäntöjä ja prosesseja, miten perhe vaikuttaa yrityksessä. Hyvin hallituissa perheyrityksissä on tehty mm. perheen käsikirja.

Mittaamalla ja ymmärtämällä perhepääoman dynamiikkaa omistajaperhe voi lisätä perhepääomaansa ja siten edistää yrityksen jatkuvuutta sukupolvelta toiselle. Perheen on sitouduttava pitkäjänteiseen omistajuuteen sekä aktiivisesti mietittävä ja kehitettävä perhepääomaa liiketoiminnan rinnalla.

Asiasanat
Opi Johtaminen Omistajuus