Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Perheyrityksen eri kehitysvaiheita

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 02.03.2017

Perheyritykset ovat erilaisia. Omistajien määrä, omistajaperheen läsnäolo ja yrityksen kehitysvaihe ovat tekijöitä, jotka erilaistavat perheyrityksiä toisistaan.

Perheyritysten kohtaamat haasteet riippuvat paljon siitä, millainen on yrityksen ja omistuksen rakenne sekä miten omistajat osallistuvat yrityksen toimintaan. Omistaja-yrittäjän, joka on perustanut yrityksen ja vastaa käytännössä yksin kaikesta, ei tarvitse miettiä muiden omistajien odotuksia ja yrityksen johtaminen on erilaista.

Omistajuus kehittyy tyypillisesti yhden tai muutaman ihmisen omistamasta sisarusten tai serkusten omistamaksi ja useamman sukupolvenvaihdoksen jälkeen perhedynastiaksi, jolloin omistajia voi olla useita kymmeniä useammassa polvessa.

Perheyrityksen hallinta kehittyy omistajajohtoisesta yritykseen, jossa useampi perheenjäsen on johdossa. Seuraavassa vaiheessa perhe ei ole enää mukana operatiivisessa johdossa, vain hallituksen jäsenenä. Viimeisessä vaiheessa perheenjäsenet ovat vain omistajia, eivätkä osallistu yrityksen johtamiseen tai hallintaan. EU:n määritelmän mukaan yritys ei tällöin enää ole perheyritys.

Yritystoiminta kehittyy tyypillisesti muutaman henkilön yrityksestä yritykseen, joka on keskittynyt tietylle toimialalle. Yrityksen toiminta voi laajentua eri toimialoille, jolloin yritys on diversifioitunut. Perheyritys voi kehittyä myös family office -tyyppiseksi yritykseksi, joka sijoittaa perheen omaisuutta eri yrityksiin.

Yritys voi olla useamman sukupolvenvaihdoksen jälkeen edelleen yhden henkilön omistuksessa, hänen myös johtaessa yritystä. Mitä laajempi kehä perheyrityksestä piirtyy, sitä enemmän haasteita perheyritys kohtaa.

 

Asiasanat
Omistajuus Sukupolvenvaihdos