Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Perheyrityksen eri pääomat

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 17.08.2018

Perheyrityksen omistaja ei omista vain osakkeita, vaan omistajille on kertynyt myös sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Psykologinen omistajuus sitouttaa omistajia perheyritykseen.

Yleensä ensimmäisenä kysyttäessä mitä omistaminen on tai mitä omistan, perheyrityksen omistajalle tulee mieleen osakkeet. Perheyrityksen osakkeet ovat taloudellista pääomaa. Perheyrityksen omistamiseen kuuluu kuitenkin muitakin ulottuvuuksia kuin tämä taloudellis-laillinen näkökulma.

Perheyrityksen omistajilla on usein vahva tunneside yritykseen. Jatkajapolvelle yritys on osa lapsuusmuistoja – se on ollut aina läsnä. Joillekin yritys voi jopa olla se rakkain lapsi. Yritys on kiinteä osa minuutta, jotain itseä enemmän. Tällöin kyse on psykologisesta omistajuudesta. Se kehittyy ajan myötä.

Perheyrityksen omistamiseen kuuluu myös sosiaalinen pääoma eli verkostot, jotka perheyrityksen omistaja on aikojen kuluessa luonut. Verkostot syntyvät henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa. Verkostot ovat perheen jäsenten välisiä, mutta ne sisältävät myös perheyrityksen sidosryhmät. Verkostoissa avoin ja rehellinen toimiminen synnyttää luottamusta.

Perheyrityksen omistajan kulttuurista pääomaa on osaaminen, oppiarvot ja tutkinnot. Osaamisen säilyttäminen kulttuurisena pääomana vaatii aktiivista vuorovaikutusta perheen jäsenten välillä.  

Taloudellinen pääoma on helpommin siirrettävissä sukupolvelta toiselle. Eri pääomat myös tukevat toisiaan, mutta erilaiset omistajat arvostavat erilaisia pääomia.

Asiasanat
Opi Omistajuus Sukupolvenvaihdos