Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Perheyrityksen hallituksen jäsenten valinta

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.10.2018

Perheyrityksen hallituksen jäsenten valintaa on tavallisesti valmistellut hallitus tai erillinen nimitysvaliokunta. Ehdotuksen yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä voi myös tehdä omistajaneuvosto. Yrityksen edun ja omistajien yhteisten tavoitteiden tulisi ohjata hallituksen jäsenten valintaa.

Omistajastrategia helpottaa jäsenen valintaa

Hallituksen valintaa perheyrityksessä helpottaa, jos omistajilla on yhteinen omistajastrategia. Tämän jälkeen on helpompi valita hallitus toteuttamaan tätä strategiaa.

Perheyrityksen hallituksen koon ei pitäisi kasvaa kovin suureksi. Useimmissa perheyrityksissä 3-5 -jäseninen hallitus toimii parhaiten.

Perheyrityksen hallituksen jäsenen valinnan kriteerit

Perheyrityksen hallituksen valinnassa on hyvä ottaa huomioon muutamia peruskriteerejä:

  • Hallituksen jäsenillä on mahdollisuus toteuttaa omistajastrategiaa
  • Hallituksen jäsenten persoonallisuus, koulutustausta, osaaminen ja kokemus täydentävät toisiaan.
  • Hallituksessa on tarvittavaa osaamista toteuttaa valittua strategiaa.
  • Hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa panostaa hallitustyöhön.
  • Hallituksen jäsenillä on omistajien luottamus.
  • Hallituksen jäsenet kykenevät tekemään työtä yhdessä.

Perheyrityksen hallituksen varajäsenyys on hyvä koulutuspaikka tuleville omistajille ja hallituksen jäsenille.

Perheyrityksen hallitus vaatii uudistumista

Perheyrityksen eri vaiheissa tarvitaan erilaista osaamista ja hallitusta on hyvä uudistaa vaiheittain. Perheyrityksiin haetaan ulkopuolisia hallituksen jäseniä usein yrityksen muutostilanteissa, esim. kansainvälistyminen, kasvu. Yrityksen muuttunut strategia ehkä kaipaa erityisosaamista. PL:n kyselyn mukaan erityisesti digitalisaatioon ja rahoitukseen liittyvä osaaminen on kysyttyä toimialaosaamisen lisäksi.

Rotaatio voidaan sopia toteutettavaksi esim. siten, että kolmannes hallituksesta vaihtuu vuosittain. Myös hallituksen jäsenen enimmäisikä on hyvä määrittää.

Asiasanat
Opi Hallitustyö