Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Perheyrityksen omistajan oikeudet ja velvollisuudet

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.09.2018

Omistajuus vaatii kasvamista, kasvattamista ja kouluttautumista. Osaava omistaja on voimavara perheyritykselle. Osaava omistaja tietää myös oikeutensa ja velvollisuutensa.

Oikeus vaikuttaa

Perheyrityksen omistaja voi vaikuttaa yhtiökokouksessa päätettäviin asioihin. Yhtiökokous mm. valitsee yritykselle hallituksen ja päättää osingoista. Yhtiökokouksessa voidaan myös käsitellä yrityksen palkitsemislinjaukset ja päättää hyväntekeväisyyskohteista.

Hallitus ja toimitusjohtaja ovat tilivelvollisia omistajille. Heidän tulee toimia perheyrityksen omistajien arvojen mukaisesti sekä pyrkiä omistajien asettamiin taloudellisten tavoitteiden saavuttamiseen. Perheyrityksen omistajat voivat myös asettaa johdolle tavoitteita, jotka liittyvät yhteistyöhön henkilöstön tai muiden sidosryhmien kanssa.

Oikeus saada tietoa

Omistajalla on oikeus myös myydä osakkeensa. Usein perheyrityksissä on osakassopimuksia, joissa määritellään tarkemmin mm. osakkeiden myyntiin liittyvät yksityiskohdat.

Omistajia pitää myös informoida perheyrityksen taloudellisesta tilanteesta, strategiasta ja sen toteutumisesta sekä toimintaympäristöstä ja sen muutoksista. Informointi voi tapahtua esim. pari kertaa vuodessa tai omistajat voivat saada useamminkin raportit yrityksen toiminnan kehittymisestä.

Velvollisuus ilmaista tahtotila

Omistajien velvollisuus on esiintyä yhdellä äänellä hallitukseen ja perheyritykseen johtoon. Omistajien pitää myös selkeästi kertoa hallitukselle ja johdolle, mitä he odottavat yrityksen toiminnalta ja miten paljon he ovat valmiita ottamaan riskiä.

Velvollisuus antaa työrauha

Omistajien pitää kunnioittaa perheyrityksen hallintorakennetta ja antaa johdolle työrauha, joka tarkoittaa mm. käyttäytymistä omistajaroolin mukaisesti. Passiivisen omistajan ei ole sopivaa olla suoraan yhteydessä toimitusjohtajaan, vaan se kuuluu hallituksessa istuvan omistajan tehtäviin.

Omistajien velvollisuuksiin voi kuulua myös omistajien ja yrityksen edustaminen esimerkiksi erilaisissa sidosryhmätilanteissa.

Omistajien kesken on hyvä keskustella eri omistajaroolien oikeuksista ja velvollisuuksista. Ne kannattaa myös selkeästi kirjoittaa auki ja antaa tiedoksi myös hallitukselle ja johdolle. Tämä sujuvoittaa yhteistyötä ja vähentää väärinymmärryksiä.

Asiasanat
Opi Omistajuus