Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Perheyrityksessä keskusteleminen on kultaa

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 29.09.2018

Perheyrityksen menestyksen takana on keskusteleminen, keskusteleminen ja keskusteleminen. Kuulostaa helpolta reseptiltä menestykseen, mutta miksi niin usein keskustelussa kuitenkin tapahtuu väärinymmärryksiä ja -tulkintoja?

Kuuntele

Keskustelun taitoon kuuluu kyky ilmaista omia ajatuksia ja tunteita selkeästi ja rehellisesti, ei hyökkäävästi tai muita arvostellen tai tuomiten. Vähintään yhtä tärkeä taito on kuunteleminen oikeasti, Dalai Laman sanoin ”When you talk, you are only repeating what you already know; But when you listen, you may learn something new.”

Kunnioita ja arvosta

Onnistuneen keskustelun perusta on kaikkien osapuolien kunnioittaminen ja arvostaminen. Jokaisen pitää tuntea tulevansa kuulluksi. Kenenkään mielipiteitä ei saisi vähätellä tai torjua.

Oivalla ja ratkaise

Tehokkaassa keskustelussa etsitään aktiivisesti ratkaisua. Omasta mielipiteestä ei pidetä viimeiseen asti kiinni, vaan uskalletaan epäillä myös omia ajatuksia. Uusia oivalluksia syntyy, kun ollaan aidosti kiinnostuneita muiden, erityisesti vastakkaisista, näkökulmista ja niiden taustoista.

Minä ja muut

Perheessä syntyy joskus kolmiodraamaa, kun ei uskalleta puhua suoraan minä-muodossa tai käytetään esim. kolmatta henkilöä viestinviejänä. Tällöin soppa on valmis, ja ratkaisukeskeisen keskustelun sijaan usein langetaan syyttelemään toisia.

Toimiva vuorovaikutus edellyttää hyvää itsetuntoa ja itsetuntemusta, kosketusta aitoon itseen. Toisten asemaan asettuminen ja empatiakyky parantavat vuorovaikutusta.

Keskustelu perheyrityksessä

Perheeseen liittyvät tunnesiteet ja sukupolvien eri näkökulmat värittävät keskustelua omistajaperheessä. Kun kyseessä ovat tutut perheenjäsenet, tehdään ehkä liian pikaisesti oletuksia muiden odotuksista ja ajatuksista. Toisaalta perheyrityksessä on ehkä jo useiden vuosien ajan vältetty tiettyjä keskustelun aiheita – ei ole uskallettu nostaa kissaa pöydälle.

Keskusteleminen on kultaa – jos sen osaa tehdä oikein.

Asiasanat
Opi Sukupolvenvaihdos