Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Rima korkeammalle

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 25.03.2023

Marina Vahtola on hallitusammattilainen ja hänellä on hyvin laaja ja monipuolinen kokemus toimimisesta perheyrityksen hallituksessa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

Tälläkin hetkellä monessa perheyrityksessä hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä toimivan Vahtolan mukaan hallitustyö vaihtelee perheyrityksissä paljon, mutta ainakin yhden erottavan piirteen muiden organisaatioiden hallitustyöhön hän tunnistaa: "Perheyrityksissä viestintä on avoimempaa ja ihmiseltä ihmiselle. Kokouksen aluksi esimerkiksi kysellään, mitä perheelleni kuuluu."

Toisaalta Marina Vahtola tunnistaa, että perheyrityksissä tyydytään joskus tekemään asioita niin kuin on tehty ennenkin.

"Toivoisin, että perheyritykset pyrkisivät koko ajan nostamaan omaa tekemistään uudelle tasolle. Rohkaisen perheitä uskomaan omaan tekemiseensä sekä katsomaan asoita laajemmin myös kansainväliset markkinat huomioiden."

Yksi keino tähän on hallitustyön vahvistaminen riippumattomilla hallituksen jäsenellä tai jäsenillä. Haettaessa hallitukseen riippumattomia jäseniä Marina Vahtola kannustaa perheyritysten omistajia unohtamaan liika vaatimattomuus. Hänen mielestään kokeneellekin hallitusammattilaiselle on suuri kunnia ja ilo toimia perheyrityksen hallituksessa, koska perheyrityksissä on hieno ja aito tarina sekä vahvat arvot.

Omistajaperheen kannattaa myös selvittää huolellisesti, kuka on paras mahdollinen osaaja ja sopiva henkilö juuri tähän yritykseen ja perheeseen.

"Puheenjohtajana olen pyrkinyt käymään pääomistajien kanssa kerran vuodessa keskusteluja, onko jotain uutta osaamista, jota yritykseen tarvitaan", Marina sanoo ja muistuttaa, että uutta osaamista ei välttämättä tarvitse hakea juuri hallitukseen. Voidaan myös rakentaa advisory board, joka on hallituksen ja johdon käytössä.

Jotta hallituksen riippumattomat jäsenet onnistuvat, niin heidän ja omistajaperheen välillä pitää olla vahva luottamus. Marinan mukaan luottamus ansaitaan tekojen kautta eli miten toimit ja viestit. Myös aikaisemmat näytöt ja kokemus herättävät luottamusta ammattiosaamiseen.
"Luottamus vielä kasvaa ja vahvistuu, jos on ratkaistu vaikeita tilanteita yhdessä."

Toinen onnistumisen edellytys riippumattoman hallituksen jäsenen ja omistajaperheen yhteistyössä on yhteinen arvomaailma.

"Ennen kuin lupaudun perheyrityksen hallituksen puheenjohtajaksi, haluan tutustua perheeseen tarkemmin. Joskus olen myös toiminut ensin neuvonantajana puoli vuotta, jolloin olen tutustunut  perheenjäseniin ja heidän toimintaansa tarkemmin."

Perheyrityksen hallituksen riippumattomalla hallituksen jäsenellä ja puheenjohtajalla on oltava hyvät sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja rohkeutta ottaa esille vaikeitakin asioita.

"Kriittisessä tilanteessa pyydän hallituksen puheenjohtajana koko perheen saman pöydän ääreen, jotta ei synny selän takana keskusteluja, mikä rapauttaisi luottamusta."

 

Omistajaperheen pitää olla valmis riippumattomien jäsenten tuomaan muutokseen.

"Ennen puheenjohtajuutta varmistan omistajaperheeltä, että he ovat valmiita tekemään muutoksia strategiaan, mahdollisesti irtisanomaan tai lakkauttamaan tuotantolaitoksia."

Marinan hallituspaikoista yli puolet on puheenjohtajuuksia. Puheenjohtaja on kriittinen menestystekijä kaikissa yrityksissä. Hänellä on keskeinen rooli omistajien ja johdon välissä.

"Jokaisen yrityksen kannattaisi hakea yritysmaailmassa kannuksensa saanut puheenjohtaja, joka tuntee toimialan, mutta on myös sopivin henkilönä."

Perheyritykset voivat hyödyntää hallituksen riippumattoman jäsenen osaamista eri tilanteissa.

"Olen tullut mukaan perheyritysten hallitustyöhön sukupolvenvaihdos-, kansainvälistymis- ja kriisitilanteissa. Olen tuonut hallitustyöhön kurinalaisuutta ja struktuuria. Olen myös asettanut riman korkeammalle, mutta samalla rohkaissut ja kannustanut. Puheenjohtajana olen myös tuonut kansainväliset kontaktiverkostoni yrityksen käyttöön."

Yksi hallituksen tehtävistä on valvoa toimitusjohtajaa. Koska perheyrityksissä usein toimitusjohtaja on perheenjäsen ja omistaja, niin tämä vaatii puheenjohtajalta tasapainoilua.

"Puheenjohtajana käyn toimitusjohtajan kanssa säännöllisesti avoimia keskusteluja, miten hän pärjää."

Marina Vahtolalla on toimitusjohtajakokemusta isoista yrityksistä, jolloin hän on puheenjohtajana voinut tukea ja sparrata toimitusjohtajaa eri tavoin. "Olen mentoroinut uutta toimitusjohtajaa ja tuonut muiden yritysten käytäntöjä, esimerkiksi johtoryhmätyöhön ja johtamiseen. Olen myös tarvittaessa osallistunut johtoryhmätyöhön tai kehityshankkeisiin puheenjohtajan roolissa."

Marina Vahtola kehottaa varsinkin nuoria perheyritysten omistajia hakeutumaan myös muiden perheyritysten hallituksen jäseneksi, sillä osallistuminen muiden perheyritysten hallitustyöhön avartaa ja auttaa näkemään asioita laajemmin.

Jos omistajat ovat tyytyväisiä riippumattoman hallituksen jäsenen työhön, niin usein jäsenyys kestää pidempään kuin muissa yrityksissä. Kun luottohenkilö on löydetty, hänestä ei haluta luopua. "Varsinkin puheenjohtajana olen ollut tarkka ja miettinyt tuomaani lisäarvoa. Jos olen ollut seitsemän vuotta hallituksessa, niin lupaudun vain vuodeksi kerrallaan eteenpäin.

Marina Vahtolan vinkit perheyrityksille hallitustyön kehittämiseen:

Ole omistajana riittävän kunnianhimoinen - RIMA KORKEALLE

Hanki hallitukseen ja johtoon oikeaa osaamista – ARVOSTA OSAAMISTA

Rakenna luottamusta ja viesti avoimesti – LUOTTAMUS ON AITOJA TEKOJA

Hakeudu toisen perheyrityksen hallitukseen – KEHITÄ JA KEHITY

Marina Vahtola

  • Toiminut toimitusjohtajana yli 10 vuotta suurissa kansainvälisissä kauppaketjuissa sekä pörssiyhtiön toimitusjohtajana
  • Hallituskokemusta useista perheyrityksistä Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa, monissa puheenjohtajana
  • Erityisosaamisalueet; brändi ja asiakaskokemus, konseptit, verkkokauppa ja muutosjohtaminen
Asiasanat
Opi Hallitustyö Omistajuus Työelämä