Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

STRAT II 2018 Tulevaisuuden ennakointi edellyttää vaihtoehtoisia tulevaisuuksia

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 15.04.2018

Mitä megatrendejä on olemassa? Miten tulkitsen hiljaisia signaaleja ja hyödynnän skenaarioita perheyrityksen tulevaisuuden suunnittelussa?

Strateginen johtaminen II -valmennusohjelmassa 13.-14.4.2018 Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Markku Wilenius kehotti tarkastelemaan lintuperspektiivistä menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta, jolloin voidaan nähdä pidempiä kaaria. 
-    Menneisyyden ja tulevaisuuden kautta ymmärrämme nykyisyyttä. Voimme havaita dynamiikkaa – aaltoja, jotka selittävät historiaa ja samalla johdattavat meitä tulevaisuuteen.
 
Kullakin aallolla on omat ajurinsa: höyrykone, rautatiet ja teräs, sähköistyminen ja kemikaalit, autot ja petrokemikaalit sekä digitaalinen teknologia. Viimeisimpänä kuudennen aallon ajurina on älykäs teknologia. 
-    Olemme menossa uuteen näkökulmaan, miten toimimme maapallolla. Tuhlaamme tällä hetkellä resursseja aivan liikaa. Meidän pitää tehostaa toimintaamme, koska luonnonvarat loppuvat. Meillä on hyvin paljon voitettavaa, toteaa Turun kauppakorkeakoulun Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Markku Wilenius.
  
Globalisoitumisen uusi vaihe, demografinen muutos ja yhteiskuntien ikääntyminen ovat kuudennen aallon avainmegatrendejä. Resurssitehokkaiden teknologioiden, biotalouden, digitalisoitumisen ja teollisen internetin, terveyspalveluiden kysynnän kasvu ovat tärkeimmät innovaatioalustat. 
  
FANG-yritykset (Facebook, Amazon, Google, Netflix) jatkavat voittokulkuaan. Niiden arvonluonnin logiikka on toisenlainen. Kyse ei ole tuotteista tai palveluista, vaan tiedon jalostamista. Tiedon jalostaminen on mitä tahansa bisnestä. Se ei ole sidottu tiettyyn alueeseen tai toimialaan.
 
Muutos on moniulotteinen, joka vaatii liiketoiminnan uudelleen määrittelyä unohtamatta sitä, mitä yritys on aikaisemmin tehnyt. Uudelleen määrittelyä auttaa tulevaisuuteen katsominen eri menetelmin. Tulevaisuuteen katsominen vaatii systematiikkaa.
 
Skenaariot ovat vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, jotka pohjautuvat erilaisiin oletuksiin. Ne ovat tulevaisuuden käsikirjoituksia, jotka ovat selkeitä ja johdonmukaisia, sisäisesti loogisia ja keskenään erilaisia. Skenaariot käsittelevät olennaisia asioita, mutta eivät pureudu yksityiskohtiin. Niiden täytyy liittyä yrityksen tulevaisuuden mahdollisuuksiin ja uhkiin, jotka ovat haastavia ja mielekkäitä kuvia tulevaisuudesta. Skenaarioiden rakentaminen toimii strategiatyön perustana.

Eri näkökulmia tulevaisuuteen tuovat megatrendit, jotka kestävät pitkään ja niiden vaikutus on kasvava. Ei kuitenkaan pidä unohtaa villejä kortteja, jotka ovat yllättäviä tapahtumia, jotka ravistelevat meitä, esim. maanjäristys tai ydinvoimaonnettomuus. 

Wileniuksen mukaan myös heikot signaalit ovat keskeisiä tulevaisuuden ennakoinnissa.
-    Meillä on olemassa ilmiöitä, jotka ovat yleisen tietoisuuden alapuolella. Liiketoimintaan kannattaa mennä mukaan silloin, kun heikko signaali on jo havaittavissa ja aikaiset omaksujat ovat jo mukana, mutta tuotteen tai palvelun omaksuminen on vielä nousussa.
  
Yrityksissä pitäisi tehdä skenaariotyötä koko ajan ja tarkastella millä skenaariopolulla olemme tällä hetkellä. 

----

Tutustu strateginen johtaminen -valmennuksiimme ja lue lisää Osaava omistaja -kokonaisuudesta tästä
 

Asiasanat
Opi Hallitustyö Johtaminen Omistajuus