Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Kirjoittanut Simo Valtti Veroasiantuntija, Perheyritysten liitto ry

Julkaistu 30.09.2018

Sukupolvenvaihdos on yksilöllinen tapahtuma, jossa verokysymykset ovat osa kokonaisuutta. Yritys siirretään sukupolvenvaihdoksessa yrittäjän elinaikana tai se siirtyy hänen kuoltuaan toiminnan jatkajille.

Sukupolvenvaihdos on yksilöllinen tapahtuma, jossa verokysymykset ovat osa kokonaisuutta. Yritys siirretään sukupolvenvaihdoksessa yrittäjän elinaikana tai se siirtyy hänen kuoltuaan toiminnan jatkajille.  

Sukupolvenvaihdos voidaan yrittäjän elinaikana toteuttaa eri tavoilla. Toteuttamistapoihin liittyy useita erilaisia veroseuraamuksia, joista perintö- ja lahjavero-, tulovero- ja varainsiirtoveroseuraamukset ovat tyypillisimpiä. Jäljempänä keskitytään sukupolvenvaihdoksen perintö- ja lahjaveroseuraamuksiin.

Sukupolvenvaihdos ilman huojennusta

Perintö- ja lahjavero on Suomessa progressiivinen. Vero vaihtelee lähisukulaisilla välillä 8-20 % ja sisaruksilla sekä sitä kaukaisemmilla sukulaisilla välillä 21-36 %.

Perintö- ja lahjaveron maksamiseen on aikaa yleensä noin 6-12 kuukautta kuolinpäivästä. Siihen mennessä perillisten on järjestettävä rahoitus veron maksamiseen.

Sukupolvenvaihdoshuojennus

Tietyin edellytyksin perillisen ja lahjansaajan on mahdollista saada verosta huojennus (perintö- ja lahjaverolain 55 §). Osakkeista maksettava lahjavero voidaan jättää panematta maksuun joko kokonaantai osittain

Täyden huojennuksen saaminen edellyttää, että 

-      luovutuksen kohteena on vähintään 10 % yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista, 

-      luovutuksensaaja sitoutuu harjoittamaan yritystoimintaa saamassaan yrityksessä viiden vuoden ajan ja 

-      luovutuksensaaja maksaa vastiketta yli 50 prosenttia osakkeiden käyvästä arvosta. 

Vastaavasti osittaisen huojennuksen edellytyksenä on, että 

-       luovutuksen kohteena on vähintään 10 % yrityksen omistamiseen oikeuttavista osakkeista, 

-      luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa lahjana saadussa yrityksessä ja 

-       huojennettavan veron määrä olisi yli 850 euroa. 

Käytännössä huojennukseen oikeuttavana yrityksenä pidetään liiketoimintaa harjoittavaa yhtiötä, jonka tulo verotetaan elinkeinoverolain mukaan. Sekä täyttä että osittaista huojennusta koskeva pyyntö on esitettävä Verohallinnolle ennen lahjaverotuksen toimittamista.

Kun osittaisen huojennuksen saa, veroa ei lasketa yrityksen käyvän arvon perusteella kuten tavallisesti, vaan perusteena on 40 % yrityksen ns. vertailuarvosta. Vertailuarvo on useimmiten lähellä yrityksen omaa pääomaa.

Huojennettu vero on maksettava 10 vuoden aikana tasaerissä. Verolle ei peritä korkoa.

Simo Valtti
Tax Partner, PwC

Asiasanat
Opi Sukupolvenvaihdos Verotus