Uutishuone / Asiantuntija-artikkelit

Sukupolvenvaihdoksen yhteinen tahtotila

Kirjoittanut Krista Elo-Pärssinen KTT, johtava asiantuntija, Perheyritysten liitto

Julkaistu 12.11.2018

Sukupolvenvaihdoksen ensimmäisessä vaiheessa keskustelu nykyisten ja tulevien omistajien kesken perheen ja yrityksen perusasioista on ensisijaista. On tärkeää löytää yhdessä yhteinen tahtotila ja visio tulevaisuudesta.

Vastauksia yrityksen tulevaisuuteen voi löytää esimerkiksi sen historiasta. Vastauksissa heijastuu se, mikä on yritykselle tärkeää, mistä sen kilpailuetu muodostuu jne.

1. kysymys: Haluammeko jatkaa yritystoimintaa perheyrityksenä?

Keskustelu tämän kysymyksen ympäriltä pitää käydä ennen kuin on aiheellista miettiä vastauksia seuraaviin kysymyksiin.

2. kysymys: Mikä on yhteinen arvopohjamme, jolle yrityksen toiminta perustuu?

Jokaisella omistajalla on arvot, jotka ohjaavat heidän toimintaansa. On tärkeää, että perhe sopii omistajien yhteisistä arvoista. Perheen arvot eivät välttämättä ole samat kuin yrityksen arvot.

3. kysymys: Mikä on yritystoimintamme tarkoitus?

Missio antaa yritystoiminnalle ja perheelle omistajana syyn olla olemassa ja tehdä työtä yhdessä. Se luo merkityksellisyyttä ja motivoi omistamiseen.

4. kysymys: Mitä haluamme yritystoiminnalla saavuttaa?

Visio on enemmän kuin yksittäisten henkilöiden päämäärät. Se on tavoite, joka yhdistää perhettä.

Ehkä vastauksiakin tärkeämpää on itse prosessi. Prosessissa on hyvä kuunnella kaikkia ja antaa kaikille mahdollisuus vaikuttaa. Näihin teemoihin kannattaa palata aina aika ajoin, erityisesti yrityksen tai perheen kohdatessa vaikeita aikoja tai päätöksiä.

Asiasanat
Opi Omistajuus Sukupolvenvaihdos